Kick-off för nordiskt nätverk inom industriell symbios

Paper Province och Linköpings universitet representerade Sverige vid kick-offen för ett nytt nordiskt nätverk inom industriell symbios. Det är Nordiska ministerrådet och Nordregio som skapat nätverket för att deltagarna ska dela erfarenheter och tillsammans påskynda utvecklingen. Med vid mötet i Köpenhamn var representanter från Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Den 10:e oktober var det kick-off i Köpenhamn hos Nordiska ministerrådet. Magnus Persson från Paper Province deltog.

– Ett mycket bra initiativ att starta ett lite större nätverk. Det finns mycket att lära av varandra kring industriell symbios och affärsutveckling kopplat till detta, säger Magnus.

Industriell symbios är ett koncept som går ut på att restresurser från en industri får nytt liv som resurs hos någon annan.

Förutom Paper Province deltog bland andra klustren/nätverken Kalundborg Symbiosis (Danmark), Naestved Ressource City (Danmark), Digipolis (Finland) och Eyde Cluster (Norge).

Syftet är att man ska dela information om vilka initiativ som pågår på kommunal, regional och nationell nivå samt genom att träffas kunna sprida kunskapen, inspirera varandra och skapa samarbeten. Nätverket är öppet för fler som kan ansluta sig efterhand.

Några idéer som kom fram under mötet var att:

  • Producera en katalog med framgångsrika exempel på industriell symbios som kan fungera som inspiration och vägledning.
  • Skapa ett nätverk av experter som kan konsulteras av de som behöver hjälp.
  • Göra ett träningsprogram för kapacitetsuppbyggnad.
  • Hålla ett starkt fokus på de regionala och urbana aspekterna. “Den globala marknaden förändras snabbt, men din stad kommer att vara där om tio år.”

Deltagarna bestämde sig för att arbeta med ett förslag till finansiering för vidareutveckling av några av punkterna. Tanken är också att nätverket ska vidgas från bara Norden till hela Östersjöregionen och deltagarna kommer nu titta på tänkbara representanter i de andra länderna.