Kesamtech redo för hemmaplan igen

Kesamtech är nya medlemmar i Paper Province och erbjuder ingenjörstjänster på konsultbasis åt de flesta typer av verksamheter inom industrin. Och de är inga nybörjare i det familjeägda företaget.

– Jag och min far startade företaget i mitten av 90-talet och idag jobbar jag tillsammans med min son, säger Henrik Skogsund.

Under en tioårsperiod jobbade han i Norge inom olje- och offshoreindustrin och hemmamarknaden i Sverige låg lite vilande. Men sedan några år tillbaka är han åter på svensk mark och satsar för fullt på hemmaplan. 

Som ingenjör, har Henrik en gedigen erfarenhet och menar att det är en av hans främsta styrkor i rollen som teknisk projektledare.

– Min nisch är förmågan att överblicka ett projekt och se vad som behöver göras vid rätt tidpunkt så att man inte spiller tid och energi på fel saker. Det är många projekt som kör i diket på det sättet.

Lönsamma projekt

Henrik Skogsund, ägare Kesamtech.

Tack vare sin långa erfarenhet menar Henrik också att han lyckas göra sina projekt mer lönsamma.

– Jag har stött på de flesta problemställningar som många yngre kollegor aldrig ställts inför och jag vet hur de ska lösas. Därför har jag även verkat mycket som mentor, säger han.

 Projektledning är bara ett av de ben Kesamtech står på tillsammans med maskinkonstruktion, riskanalyser och produktutveckling. När det gäller riskanalyser är det CE-märkning som är målet.

– Vi hjälper företag som ska CE-märka en produkt. Vi tar fram en riskanalys, utbildar företaget och hjälper till att ta fram den dokumentation som krävs.

Genomför riskanalyser

Många företag, menar Henrik, vet inte hur mycket som faktiskt krävs för en CE-märkning.

– Det är krav på ordnad dokumentation, spårbarhet och dessutom handlar mycket av vårt arbete om att just utbilda produktägaren kring sitt eget ansvar, säger Henrik.

Att han startat och drivit eget företag har med ett brinnande intresse för teknik att göra men även mötet med människor.

– Att träffa nya företag och människor  driver mig minst lika mycket. Alla företag har olika kulturer och det otroligt stimulerande att komma i kontakt med.

Text: Anna Tjäder