KAU kompetensutvecklar Nordic Papers personal

Nordic Paper erbjuder sina anställda en utbildning i pappers- och massateknik på Karlstads universitet. Företaget vill bibehålla den höga kunskapsnivån och samtidigt ge de anställda en chans förkovra sig i det de håller på med.

Uppdragsutbildningen är framtagen av universitetet och helt skräddarsydd åt Nordic Paper. Den innehåller både massateknik och pappersteknik.

–  Intresset är mycket stort. Till 20 platser har vi 37 sökande, vilket visar på enormt engagemang och intresse. De som inte får plats den här gången kommer hamna på kölista till kommande kursstarter, säger Lars Löfquist, HR-direktör vid Nordic Paper Bäckhammar AB.

Personalvård

Nordic Paper väljer att investera i utbildningen för att ökad teknik kräver utvecklad kunskap hos personalen, men också som ett led i arbetet med personalvård samt en förhoppning om att behålla kompetent personal.

– Vi ser uppdragsutbildning som en del i vår ambition att stärka vårt samarbete med företag. Speciellt viktigt för oss är den regionala förankringen, säger Lars Järnström, professor i kemiteknik vid Karlstads universitet.

I kursen för Nordic Paper samarbetar universitetet med The Packaging Greenhouse AB i Karlstad som erbjuder kurser inom massa- och papperstillverkning.

Många tenterar

Vid tidigare års utbildningar har i princip samtliga valt att genomföra tentamen vilket genererat 7,5 högskolepoäng.

– Självklart hoppas vi att så många som möjligt av de som valt att gå kursen ska välja att tentera även den här omgången, säger Marie Stenquist, kommunikationsansvarig vid Nordic Paper Bäckhammar AB.