Kartongmatchen ska få skolbarn att återvinna

Skolbarn har nu möjlighet att få ökad kunskap om hållbarhet och återvinning genom den årliga återvinningstävlingen ”Kartongmatchen” som arrangeras av Tetra Pak.

Kartongmatchen är en utbildande och rolig tävling, där elever tävlar inom olika kategorier för att få en större förståelse av hur återvinning fungerar och hur det gör skillnad för miljön.

Kartongmatchen har engagerat mer än 320 000 skolbarn och ungdomar i Sverige, Danmark och Finland under tolv år.

– Kartongmatchen är ett fantastiskt tillfälle för svenska skolelever att uppleva hur mat- och dryckeskartonger får nytt liv när de samlas in och återvinns. Kartongförpackningar utgör ett viktigt råmaterial som kan omvandlas till nya produkter, om och om igen. Genom att lära barnen hur vi kan återvinna mer, hoppas vi att det också gör dem till återvinningsförebilder för sina familjer, säger Berit Hoffman, marknadschef på Tetra Pak North Europe.

Integrerar återvinning genom lek och undervisning

Tetra Pak uppmuntrar lärare i hela Sverige att integrera återvinning i skolans läroplan. Kartongmatchen består därför av tre delar som på olika sätt engagerar och utbildar eleverna. Beroende på årskurs kan barnen välja mellan att återvinna kartonger hemma och registrera det på Kartongmatchens hemsida, starta en återvinningskampanj eller berätta och sprida nyheter om återvinning till minst hundra personer.

Alla deltagare som klarar samtliga delar i utmaningen tilldelas ett diplom från Tetra Pak för deras engagemang. I Sverige utnämns en vinnare i skolåren: förskoleklass, F-3 och årskurs 4–6. Vinnarna får 10 000 kronor vardera att spendera på valfri aktivitet.

Med hopp om att sprida kunskap och ökat engagemang för återvinning, miljö och hållbarhet bland yngre, organiserar Tetra Pak Kartongmatchen tillsammans med Arla, Skånemejerier, Norrmejerier, Fiskeby Board, FtiEckes Granini (God Morgon), Eckes Granin/Marli Juissi, Naturli, Co-Ro (Sun-Lolly), Rynkeby, Fazer Aito och Rinki.

Lärare i Sverige, Danmark och Finland uppmuntras att anmäla sina skolklasser till att tävla i Kartongmatchen.

Läs mer här.