Kartläggning kan lösa brist på rätt kompetens

Kompetensbehovet inom industrin är maximalt för tillfället. Robotisering, digitalisering, svets, CNC, konstruktion och materiallära är exempel på områden där det kommer behövas personal inom de närmaste åren.

Strategisk kompetensförsörjning är ett projekt som genom kartläggning och handlingsplaner identifierar var kompetensen finns och hur den nås. För det kan vara så att en del av den kunskap ni saknar i er verksamhet redan existerar i er organisation.

Att ta tillvara på medarbetares kompetens och skapa planer för att tillvarata den kompetensen vid till exempel pensionsavgångar eller sjukdom är en del av frågeställningarna i projektet Strategisk kompetensförsörjning. Projektet är ett samarbete mellan IUC/Stål & Verkstad, Paper Province och IUC Dalarna.

– Syftet med arbetet är att erbjuda hjälp till självhjälp genom en extern samtalspartner för att definiera dagens och de kommande årens kompetensbehov, säger Lennart Proper, innovationsrådgivare på Paper Province.

Stöd till små och medelstora företag
Syftet är att ge stöd och hjälp vid kompetensutveckling hos små och medelstora industriföretag. Med företagens framtidsplaner och strategier som grund erbjuds stöd i att identifiera kritiska kompetenser och att undersöka och säkerställa kompetensen hos personalen. Utifrån detta tar vi gemensamt fram en handlingsplan för vad ni behöver förstärka och utveckla för att nå de långsiktiga mål ni har för verksamheten.

– Många mindre och medelstora industriföretag upplever idag en situation där det kan vara svårt att hitta personer med rätt kompetensprofil. Därför kan detta vara ett sätt att hitta interna talanger som vill och kan utvecklas mot nya uppgifter, säger Lennart Proper.

Kostnadsfri
Tjänsten är kostnadsfri vilket innebär gratis framtagande av handlingsplan och kompetenskartläggning för max tio företag. Vi gör en kompetenskartläggning av företagets personal, upp till tio personer, och ni får utbildning till ett värde av 32 000 kr (+ moms). En erfaren coach finns med och stöttar under hela genomförandet. Med handlingsplanen som grund finns möjlighet att få delfinansiering för personalens vidareutbildning i form av utbildningscheckar. Men det gäller att vara snabb, förutsättningen för den kostnadsfria tjänsten är att ni är bland de första tio som söker.

Varför ska företag göra en kompetenskartläggning?
– Man får en ökad förståelse för vilka nya kompetenser som behövs. Den visar prov på vilken kompetens medarbetarna har. Man får en bättre förståelse för sina medarbetare och när svaren analyserats är det lättare att ha rätt förhållningssätt till var och en. För tillväxten i företaget är detta ett måste. Även bra om medarbetarna får träna på att vara stolta över sina kunskaper, menar Lena Tönners Ångman,VD på MittX.

Här kan du söka den kostnadsfria tjänsten