Kartläggning av värdefulla industriella symbioser 

Samarbeten och gemensamma kraftsamlingar ökar möjligheterna till industriella symbioser. Därför inleder Paper Province en satsning tillsammans med Linköpings universitet, RISE och tio andra regionala partners. ”Vi ska kartlägga hur det ser ut i regionen och tydliggöra restströmmar som finns”, säger Magnus Persson, projektledare på Paper Province.

Industriella symbioser handlar om att ge och ta. Ett antal företag samarbetar och restprodukter från den ena får nytt liv och tas tillvara som en råvara hos någon annan. Det kan till exempel vara avfall eller spillvärme från ett massa- och pappersbruk som används av närliggande industri. Industriella symbioser kan också vara tjänster som delas, till exempel logistiklösningar. Fördelarna blir både ekonomiskt och miljömässigt goda för företagen som deltar i processen.

– Vi som kluster har de senaste tio åren deltagit i många projekt och initiativ för att öka värdet på rest- och sidoströmmar från regionens företag. Nu vill vi ta ett större helhetsgrepp. Genom att kartlägga och visualisera strömmarna kan vi underlätta för vidare affärsutveckling, säger Magnus Persson.

Vinnova stöder med en miljon

Vinnova stöder projektet med en miljon kronor för att öka förutsättningarna för industriella symbioser inom industrin, samt mellan industri och exempelvis kommunala anläggningar.

Förutom Paper Province, som är projektledare för satsningen, deltar Linköpings universitet, Research Institutes of Sweden (RISE) och tio andra partners.

Vid Linköpings universitet bedrivs sedan länge forskning med syfte att bidra till utvecklingen av nya industriella symbioser i Sverige.

Murat Mirata arbetar som biträdande lektor inom forskargruppen Industrial and Urban Symbiosis.

– I Paper Province område har vi redan ett antal exempel på industriell symbios som visar på konceptets värde. Med det här projektet vill vi mer systematiskt stödja symbiotisk utveckling för att vinsterna ska öka för både företag och miljö, säger han.

Djupdykning i fallstudier

Pernilla Gervind på RISE berättar om den breda kartläggningen som projektdeltagarna ska jobba med och att de ska djupdyka ner i ett par fallstudier för att diskutera olika frågeställningar rörande industriell symbios.

– Förhoppningen är att projektet skapar intresse och kunskap som bidrar till fler samarbeten mellan olika aktörer i och utanför Paper Province, säger hon.

Fakta

Projektnamn: Regional kraftsamling för industriell symbios inom Paper Province
Projektdeltagare: Paper Province, RISE, Linköpings universitet, BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, Econova, Grums kommun, IUC Stål & Verkstad, Karlstads kommun, Region Värmland, Stena Recycling, Stora Enso Skoghalls bruk, Stora Enso Timber och Värmevärden.
Finansiär: Vinnova