Karlstads universitets forskare ska guida rätt i förpackningsdjungeln

Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har tilldelats Lidl Future Initiatives pris. De får drygt 3,8 miljoner för ett treårigt forskningsprojekt som ska öka kunskapen om livsmedelsförpackningar hos konsumenter och förpackningsutvecklare.

– Vi vill bidra till att råda bot på den förvirrade debatten om plastförpackningar genom att utveckla ny kunskap för hur man kan välja förpackning som har mindre påverkan på miljön totalt, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem och projektledare för det nya projektet.

Ska ta fram en guide

Projektet ska titta på konsumenternas hantering av produkter och förpackningar samt på vilka faktorer som spelar in när den bästa förpackningen väljs. Målet är att ta fram en guide som ska underlätta när man kan välja eller bör undvika plast.

Många konsumenter har en bristande förståelse för förpackningars funktion, enligt Helén Williams. Till exempel hur de skyddar livsmedel och underlättar så att allt innehåll kan förbrukas och på så vis bidrar till minskat matsvinn.

– Mindre matsvinn är nödvändigt för att vi ska klara utmaningar med minskad klimatpåverkan från livsmedelssektorn, säger Helén Williams.

– Att utforma eller välja en förpackningslösning som tar hänsyn till materialets och produktens miljöpåverkan genom hela livscykeln är en komplex uppgift som innefattar många olika faktorer. Vårt mål är att göra denna process så enkel som möjlig med hjälp av vår guide.

Läs mer om projektet på Karlstads universitets hemsida >

10 vinnare

Intresset för utlysningen har varit stort och Lidl mottog totalt 27 kvalitativa ansökningar. Pristagarna är Friluftsfrämjandet, Karlstad universitetet, Rise IVF, KTH Kemisk Återvinning och Rise och representerar tillsammans de målsättningar som legat till grund för Plastutmaningen. De gemensamma nämnarna är fokus på olika typer av återvinning av plast som idag är svår eller omöjlig att återvinna, att sluta kretsloppet eller att verka kunskapshöjande mot konsument, framförallt barn och ungdom, såväl som mot förpackningsutvecklare.