Karlstads universitet startar nya distanskurser inom tjänsteområdet för yrkesverksamma

I november startar Karlstads universitet tre nya distanskurser med fokus på affärsmodeller, tjänstefiering och värdeskapande genom tjänster. Kurserna riktar sig till yrkesverksamma och ges av CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

Kurserna startar i november och ger 5 högskolepoäng. De genomförs på deltid under 10-12 veckor så att arbete och studier kan kombineras. Det kostar inget att delta, men antal platser är begränsat. Anmälan är nu öppen.

Undervisningen sker via Zoom-träffar och förinspelade föreläsningar. Deltagarna får ta del av teoretisk och praktisk kunskap. De får analysera och diskutera centrala begrepp, modeller, praktikfall samt egna erfarenheter och utmaningar kopplat till sina verksamheter och arbetsområden.

Värdeskapande genom tjänster

Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi, leder kursen ”Tillämpad service management för yrkesverksamma”, en kurs om värdeskapande genom tjänster.

– Vi fokuserar på hur olika verksamheter kan skapa värde för kunder eller vilka verksamheten riktar sig till. Kursen behandlar, bland annat, tjänsters olika egenskaper och vad det betyder för organisering, ledning och utveckling av verksamheter, berättar Bo Edvardsson, som har stor erfarenhet inom området genom forskning i samverkan med bland annat Ikea, Volvo och Telia.

I kursen kommer deltagarna också att titta på utmaningar i att styra och säkra kvalitet i tjänster, hur man kan hantera och lära av missnöjda kunder samt hur värdeskapandet kan utvecklas genom innovation och tjänsteutveckling

Introduktion till tjänstefiering

Kursen “Introduktion till tjänstefiering” leds av Maria Åkesson, lektor i företagsekonomi. Den vänder sig till yrkesverksamma som vill få ökad kunskap om tjänstefiering och vad denna transformation innebär för olika typer av verksamheter.

– Enkelt beskrivet handlar tjänstefiering om att utveckla en tjänst kopplat till en befintlig produkt för att generera nya intäkter med koppling till den befintliga verksamheten och skapa nya värden för kunder. I takt med att globaliseringen och konkurrensen ökar blir tjänstefiering allt viktigare, men med denna omställning följer många utmaningar och för att lyckas krävs ett nytt synsätt som genomsyrar hela organisationen, förklarar Maria Åkesson, som har flera års erfarenhet av forskning i samverkan med företag inom tillverkningsindustrin.

Affärsmodeller med fokus på värdeskapande

Kursen ”Affärsmodeller i en tid av transformation” vänder sig till yrkesverksamma som vill få ökad kunskap om och förståelse av hur affärsmodeller kan användas för att analysera problem och utmaningar med fokus på värdeskapande i företag och organisationer. Kunskap som kan användas för att utveckla verksamheter och bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

Kompetensutveckling för att stärka svenskt näringsliv

Kursutvecklingen drivs inom projektet ISE där CTF i samverkan med företag och organisationer utvecklar och erbjuder skräddarsydda, flexibla kurser på avancerad nivå riktade till yrkesverksamma. Satsningen drivs i form av ett expertkompetensprogram med stöd från KK-stiftelsens och ett antal partners. Flera kurser kommer att erbjudas under nästa år. Läs mer om projektet och kursutbud på kau.se/ise.

– Genom att vi samverkar med företag och organisationer kan vi säkerställa att innehållet i våra kurser motsvarar kompetensbehovet som finns och som efterfrågas. På så sätt bidrar våra kurser till att stärka konkurrenskraften inom svenskt näringsliv, men också hos yrkesverksamma, säger Carolina Camén, projektledare för ISE.

Ansökan och mer information

Klicka på länkarna nedan för att ansöka och läsa mer om respektive kurs.

Tillämpad service management för yrkesverksamma
Introduktion till tjänstefiering
Affärsmodeller i en tid av transformation