Karlstads Energi ny medlem i Paper Province

Karlstads Energi producerar och levererar värme och elektricitet till invånare och företag i Karlstad och Hammarö. Ett normalår producerar de cirka 650 GWh fjärrvärme och 200 GWh el, som övervägande produceras av förnybara träråvaror som grenar, toppar och bark, levererat från närområdet. Därmed är företaget en del av skogens värdekedja och har nu beviljats medlemsskap i Paper Province.  – Det är roligt. Genom att ingå i nätverket hoppas vi kunna knyta nya kontakter som vi kan ha nytta av när vi fortsätter utveckla vår verksamhet. Vårt uppdrag är att säkerställa leveranser av el och värme till Karlstad och vi är hela tiden på jakt efter smarta, lönsamma och effektiva lösningar som ger synergier för alla i regionen, berättar Johan Thelander, utredningsingenjör på Karlstads Energi.

Fokus på framtiden

Johan har arbetat på Karlstads Energi sedan 1998. Han är sedan fyra år huvudprojektledare för den nya biobränsleeldade kraftvärmeanläggningen Heden Etapp 3, som nu är i provdrift och kommer att invigas i mars nästa år, och internt känner han stort ansvar för att driva företagets forsknings- och utvecklingsinsatser.
– De flesta av mina kollegor har fokus på nutid och närtid. Mitt fokus ligger till stor del längre fram i tiden. Jag försöker blicka framåt och se hur ändrade förutsättningar kan komma att påverka vår verksamhet så att vi kan ligga i framkant.

Först i Sverige med fjärrvärme

Faktum är att Karlstads Energi nog alltid velat lega i framkant, för redan 1948 började företaget leverera fjärrvärme. Då var man först i Sverige med fjärrvärme och bränslet som användes var i huvudsak spån från ett lokalt sågverk. 1970 renoverades kraftvärmeverket och man satte in oljepannor istället. Det var inte förrän 1992 som man började använda trädbränsle igen, och sedan dess har andelen biobränsle ökat stadigt, till att idag nästan helt dominera företagets bränsleåtgång. Och i princip allt bränsle hämtas från regionen.
– Vi tar tillvara regionala resurser för vår el- och värmeproduktion. Genom vårt samarbete med Skoghalls Bruk kan vi även köpa värme från dem när de har möjlighet att leverera, det är främst spillvärme och biobränslebaserad värme. Sammantaget bedömer vi att detta räcker för att försörja fjärrvärmekunderna i Karlstad och Hammarö med värme under normala omständigheter. Om det skulle uppstå extrema efterfrågetoppar vid exempelvis stark köld, eller om vi får långvariga driftstörningar, kan vi behöva starta våra reserv- och spetslastanläggningar, som eldas med bioolja eller fossil olja.

Återför aska till skogen

Karlstads Energi jobbar också sedan år 2000 med återföring av träaskan till de skogar deras bränsle hämtas ifrån. Träaskan avskiljs ur rökaserna och lagras i en silo. Där hämtas den av en entreprenör och läggs befuktad på upplag för att härda. Sedan krossas askan och sprids i skogen för att återföra näring till marken så att ny skog kan växa upp.

Ny pusselbit i värmländsk bioekonomi

Maria Hollander, vd på Paper Province är glad att Karlstads Energi valt att gå med som medlem.
– Karlstads Energi är en ny och värdefull pusselbit i vår satsning att bygga en värmländsk bioekonomi.

Fakta Karlstads Energi:

Antal anställda: 160.
Omsättning: Ca 1 miljard.
Kärnverksamhet: Leverans av el och värme, renhållning och elhandel.
Ägare: Karlstads Kommun