Känd profil från skogsindustrin investerar i Wood Tube

Affärsängeln Leif Brodén och Almi Invest kraftsamlar för att stödja Wood Tube och utvecklingen av deras konkurrenskraftiga lättviktsreglar i papp. Tillsammans siktar de nu mot att göra byggindustrin grönare.

Startup- och medlemsföretaget Wood Tubes unika reglar har imponerat på både möbelindustrin, byggindustrin och investerare. De väger inte bara mindre, vilket gör dem lättare att frakta och arbeta med, de avger dessutom 14 gånger mindre koldioxid än, de idag vanligt förekommande, reglarna av stål eller trä. Det är med andra ord en produkt som både förbättrar snickarnas arbetsmiljö och bidrar till ett mer hållbart byggande.

Investering av eftertraktad entreprenör

Nyligen blev det klart att affärsängeln Leif Brodén och Almi Invest investerar i företaget. Investeringen innebär, förutom ökade produktionsmöjligheter, även att företaget kan genomföra större marknadstester med ett flertal kunder och för ett flertal olika produkter.

Leif Brodén är en mycket eftertraktad entreprenör och ett känt namn inom skogsindustrin med lång skogsindustriell bakgrund från Billerud AB, Korsnäs AB, Stora Enso och Södra Skogsägarna. Idag är han engagerad i en mängd olika startups och har som ägarstrategi att omgruppera och fokusera enbart på det som kan bidra till klimatnytta. Årligen utvärderar han ett 40-tal olika startups där han eftersöker enkelhet, värdeskapande, tillväxtpotential, klimatnytta men också lönsamhet.

– Wood Tube har en möjlighet att leverera på alla dessa områden. Baserat på genuin värmländsk industri och inte en finanshaj 20 mil bort. I like it a lot, säger Leif Brodén till Sting Bioeconomi, som från början presenterade aktörerna för varandra.

Varför valde du att investera i Wood Tube?

– Jag tror mycket på produkten; superstark, superlätt, helt organisk och med ett minimalt klimatavtryck och ett högt förädlingsvärde för den svenska skogen.

Vad kommer investeringen innebära för Wood Tube?

– Produkten är kanske enkel att förstå men marknadspotentialen är svårare att greppa då den teoretiskt är enorm. En hel del av “hemligheten” ligger i att bemästra produktionen på ett produktivt sätt. I de bästa av världar har vi egen lokal produktion under nästa år. Företaget söker nu lokaler i Värmland för denna tidsplan.

Perfekt kombination av investerare

Tobias Söderbom, som driver marknadsarbetet hos Wood Tube, tycker att Leif Brodén och Almi Invest är en perfekt kombination som kompletterar varandra.

– Almi Invest är stora aktörer och bidrar med ett stort nätverk, bra struktur och erfarenheter om hur framtida kapitaliseringsprocesser fungerar. Leif är ju ett känt namn inom skogsindustrin, med stor erfarenhet inom skog, entreprenörskap, att bygga bolag och industriella processer, säger han.

Så att Leif valt att invertera i Wood Tube är glädjande.

– Han har entreprenörsgrunden, han förstår utmaningarna man har i ett företag som växer och har en lång erfarenhet från skogsindustrin. Leif kan hjälpa oss att växa snabbare och att skala upp produktionen.

Läs mer om Wood Tube här.