Kanada och Sverige hoppas på nya gröna samarbeten

Flera viktiga kontakter har knutits mellan svenska startups och kanadensiska bolag som var på plats på svensk-kanadensiska innovationsdagarna i Toronto i slutet av september. Paper Province var där för att representera medlemmarna och stärka ett redan befintligt samarbete.

– En nära relation länderna emellan är av stor vikt för att skynda på en grön omställning. Många av våra medlemsföretag kan komma att vara intressanta för samarbeten med våra vänner på andra sidan Atlanten, säger Paul Nemes, vice vd på Paper Province.

Den 20-23 september hölls svensk-kanadensiska innovationsdagarna i Toronto, anordnad av Business Sweden på uppdrag av Vinnova. Paper Province, Sting Bioeconomy och flera svenska startups och innovationsaktörer tog flyget dit för att låta sig inspireras och knyta nya värdefulla kontakter.

Svensk-kanadensiska innovationsdagarna hölls i Toronto i slutet av September

Fokus på gemensamma utmaningar

Huvudfokus på resan för Paper Province var bioekonomi-sidoeventet arrangerat tillsammans med Sting Bioeconomy och klustrets kanadensiska partner CRIBE (Centre for Research and Innovation in the Bioecnomy), delfinansierad av iHubs Sweden. Dagen bjöd på både workshop och matchmaking mellan svenska bolag och kanadensiska organisationer. Syftet var att identifiera synergier och potentiella samarbeten inom bioekonomi.

Mikael Hannus, Senior Vice President, Group Innovation R&D, Stora Enso inledde genom att berätta om deras innovationsarbete. Han välkomnade nya skogsbaserade innovationer så att den gröna omställningen kan gå snabbare framåt.

Sedan höll Paper Province och CRIBE en workshop med fokus på gemensamma utmaningar och möjligheter med biomaterial. Bland annat lyckades man ringa in samverkansområden mer precist och kom närmare faktiska gemensamma insatser och projekt, säger Paul Nemes.

– Exempelvis att vi behöver en ekosystemskartläggning för att förstå varandra mycket bättre. Alltifrån vad vi är duktiga på, vilka aktörer vi har i respektive nätverk och vilka erbjudanden och tjänster vi har? När man har den informationen har man ett helt annat underlag att arbeta ifrån och då kan man enkelt inkludera varandra i ett projekt eller en aktivitet.

Under workshopen kunde det konstateras att Kanada har en stark tillverkningssektor som letar efter förnybara och koldioxidsnåla lösningar och Sverige har en stark startup-kultur. Därför krävs fortsatta ansträngningar för att hitta ett sätt att matcha de två länderna och skapa nya möjligheter.

Paper Province och CRIBE höll en workshop med fokus på gemensamma utmaningar och möjligheter med biomaterial.

Speed Matching i bioekonomins tecken

Under eftermiddagen anordnade Sting Bioeconomy ett matchmakingevent för de svenska startup-företagen Richter Life Science, Fibu, Reselo, Cellfion, SentianAI och Lignin Industries och de kanadensiska organisationerna Plantee Bioplastic, CKD Pack, West Fraser, Element 5, FPInnovations och Enerlab. Matchmakingen var mycket lyckad och resulterade i många potentiella samarbeten framöver.

Paper Province medlemsföretag Fibu har tagit fram skyddande produkter av träfibrer som kan minska användandet av engångsplast. Grundare Majid Alimadadi var väldigt nöjd efter eventet.

– Vi hade två riktigt bra möten. Både med ett stort företag som vi kan se som en framtida partner och ett med en potentiell större kund. Om två veckor kommer de sistnämnda dessutom till Sverige och jag bjöd in dem att hälsa på oss. Det är även ett tredje intressant företag som jag ska träffa i dagarna, säger Majid.

Henrik Otendal är en av grundarna i Paper Province-medlemsföretag Reselo – bolaget som kan skapa fossilfritt gummi av björkbark. Han säger att matchmakingevent var väldigt givande för att det resulterade i konkreta samarbetsmöjligheter framåt.

– Kontakterna vi fick är guld värda. Jag fick minst två riktigt bra matchningar som ville göra något tillsammans med oss. Bland annat ett jättestort bolag som gör förpackningar till fordonsindustrin och använder ett material som vårt skulle kunna ersätta. Vi ska skicka materialprover så att de kan testa vår produkt i en specifik applikation. De har även ett investerarnätverk och ser nu till så att vi ska få pitcha för dem i december.

Agneta från svenska startupen Richter Life Science pitchar för kanadensiska FPInnovations.

Många gröna kanadensisk-svenska möjligheter

Under de tre dagarna diskuterades många gemensamma kanadensisk-svenska koldioxidsnåla möjligheter. Bland annat under ett fristående CRIBE-event – Biomass Biocarbon for Heavy Industries Forum, där det diskuterades grönt stål. Under innovationsdagarnas huvudevent djupdöks det bland annat i AI som en snabbare väg mot en grön gruvindustri.

Sammanfattningsvis kunde konstateras att både Kanada och Sverige tittar på strategier för elektrifiering som bland annat elfordon och energilagring. Kanada har även en robust strategi för kritiska mineraler och Sverige gör framsteg när det gäller att skapa teknik för biokol/hård kolteknik. Man såg också att det finns ett fortsatt intresse hos båda länder för hållbara bygglösningar – ett område med tillväxt och stora möjligheter.

Paul Nemes är nöjd med dagarna och är övertygad om att resan kan vara värdefull för många av våra medlemsföretag.

– Jag är glad att deltagandet i innovationsdagarna, och specifikt vårt bioekonomi-sidovent, har skapat ett värde för våra deltagande företag, för Sting Bioeconomy, för CRIBE och för de företag och organisationer från CRIBEs ekosystem som deltog. Tillsammans kan vi skynda på förflyttningen mot en skoglig bioekonomi. Jag är också extra glad att vårt deltagande skedde i ett nationellt sammanhang, genom ett nära samarbete med de andra iHubs Sweden-miljöerna, med Vinnova och med Business Sweden och att vi genom detta kan sprida våra erfarenheter till relevanta aktörer nationellt.

Från vänster: Helena Wannstedt, Paper Province, Victor Isaksen, Sting Bioeconomy, Paul Nemes, Paper Province och Mike Barten, CRIBE.

Svenska-kanadensiska innovationsdagarna organiserades av Ignite Sweden, AI Sweden, Business Sweden, The DMZ, European- Canadian Centre for Innovation and Research och möjliggjordes med finansiering från Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet. Bioekonomi-sidoeventet synkades inom ramen för iHubs Sweden-samarbetet med ett IndTech-spår, med PiiA och Automation Region som huvudorganisatörer.

En uppsummering av innovationsdagarna, bioekonomi-sidoeventet samt IndTech-sidoeventet kan ses här.

Image

Paul Nemes

Deputy CEO

+46 (0)72 549 99 20

paul.nemes@paperprovince.com