Valmet

Warranty Projects Leader

Valmet i Karlstad söker en Warranty Project Leader vars uppgift är att koordinera arbetet med att åtgärda de problem som uppstår efter start upp av anläggningarna under garantifasen.

Att snabbt och effektivt lösa uppkomna problem efter uppstarten av Valmets levererade anläggningar är av största vikt för kunderna och därmed avgörande för hur kunderna uppfattar Valmet som leverantör och samarbetspartner.

Vi söker en Warranty Project Leader vars uppgift är att koordinera arbetet med att åtgärda de problem som uppstår efter start upp av anläggningarna under garantifasen. Arbetet består i att koordinera teknisk felsökning/analys, eventuell omkonstruktion, köp/tillverkning, leverans samt implementation och verifiering av åtgärden i anläggningen

Som ”Warranty Project Leader” jobbar Du i nära samarbete med Huvudprojektledaren för projektet i fråga samt även med Reference Management, Teknologi/produktägare, Anläggnings- och Maskinkonstruktion, Inköp, Skeppning samt Site Operations. De större garantiåtgärderna blir ”ett projekt i projektet”. I arbetet ingår även att koordinera aktiviteter från andra Valmetenheter samt externa leverantörer.

Arbetet bedrivs i första hand från Valmet Karlstad men även kundbesök förekommer.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att

  • Prioritera och tidsätta nödvändiga garantiåtgärder tillsammans med Huvudprojektledaren
  • Tillsammans med våra tekniska funktioner; Reference Management, Teknologi/Produktägare, Anläggnings- och Maskinkonstruktion säkerställa att problemen är tillräckligt väl definierade och analyserade samt att en teknisk lösning är utarbetad.
  • Koordinera åtgärder med andra Valmetenheter samt externa leverantörer
  • Upprätta tidplaner och säkerställa resurser tillsammans med resursägare för genomförande av åtgärder
  • Upprätta kostnadskalkyler
  • Följa upp tidplan, progress och kostnader
  • Identifiera och rapportera risker och möjligheter
  • Tillsammans med Reference Management verifiera att problemet är löst hos kund och att långsiktiga åtgärder kommer på plats

De personliga egenskaperna är av stor vikt och du bör vara en engagerad, ansvarstagande och målmedveten person med god social kompetens och kommunikativ förmåga för att kunna verka i en global mångkulturell omgivning. För att lyckas i rollen är organisations- och sammabetsförmåga viktiga egenskaper samt förmågan att på ett naturligt sätt leda och driva garantiåtgärderna. Vi värdesätter också förmågan att bygga en god relation med våra kunder över hela världen under tiden arbetet pågår. Att ha grundkunskaper i vår teknologi en fördel som t.ex. tidigare erfarenheter från konstruktion på pappersmaskin eller anläggning.

Valmet erbjuder dig ett stimulerande arbete med möjlighet till en global karriär i ett multinationellt företag.

Har du frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta Johanna Sjöberg Larsson, Manager Delivery Management, 076-6397582

Sist dag för ansökan är 7 november. Läs mer och ansök på Valmets karriärsida >