Moelven Skog

Virkes- och logistikchef

Brinner du för att vara navet i hjulet utifrån ansvar och samordning av våra interna och externa leveranser? Vår kollega går i pension och vi söker hans ersättare. Som medarbetare hos Moelven får du vara med i ett grymt gäng som har en stark vilja att tänka förbättring och prova nya vägar.

Rollen, som ingår i företagsledningen, innebär att du ansvarar för att ombesörja vår råvaruanskaffning och leverans mot industrin. Du har kvalitets- och kostnadsansvar och ser till att kommunikationen är på topp mot industrin. Rollen innebär många kontaktytor, såväl internt som externt. Eftersom miljö – och kvalitetsfokus är avgörande för vår verksamhet önskar vi att du tar en aktiv roll kopplat till våra system för miljö – och kvalitetsstyrning.

Du har en högre akademisk utbildning med god erfarenhet av virkesförsörjning och logistik. Ditt ledarskap bygger på förtroende och engagemang. Du motiveras av att bygga relationer och trivs i förhandlingssituationer. Du utstrålar god affärsmässighet och med affärsmässighet avser vi din förmåga att förstå vår ”affär” samt vad som krävs för att fortsätta utveckla vårt starka varumärke och goda rykte på marknaden.

Arbetsplats och kontakt

Sårevägen 60, 653 50 Karlstad

Björn Johansson, vd, 070-319 45 75

Om Moelven

Moelven är en av Skandinaviens ledande leverantörer av byggprodukter och tillhörande tjänster. Koncernen består av 37 produktionsbolag fördelat på 45 produktionsenheter i Norge och Sverige. Moelven har även ett större antal kontor inom marknad, försäljning, service och montering, 3 400 anställda och en årsomsättning på 10,3 miljarder NOK.

Moelven Skog AB som ingår i Moelven koncernen, ansvarar för råvaruförsörjningen till koncernens industrier i Sverige. Vi är 70 medarbetare och samarbetar med en rad olika underentreprenörer. Vi finns på flera orter och vårt huvudkontor ligger i Karlstad.

För mer information se www.moelven.se/tjanster, Mer Timmer i skogen.