Moelven

Utlastningsansvarig

Vi uppskattar personliga egenskaper som att du är lyhörd, strukturerad, ordningssam och har ett strategiskt tankesätt. Du motiveras av relationer med andra människor och trivs i en miljö där du är koordinator. Sist men inte minst är du naturligtvis en god kollega som passar in i vår organisation.

Rollen innebär ansvar för den dagliga utlastningsplaneringen, upprättande av samtliga handlingar som förekommer vid export och kreditförsäljning av sågade trävaror och för kontroll av fraktfakturor. I samarbete med marknadschef upprättar du kontrakt och avrop. I det dagliga ingår även bevakning av framtagna avrop och att underhålla vårt kundregister. Rollen innefattar många kontaktytor såväl internt som externt. Du arbetar med transportoptimering i samarbete med truckförarna och ser till att olika leveranser plockas ihop och är klara för transport i utsatt tid på det mest effektiva sätt. Du är väl insatt i eventuella ändringar kring utleveranser av virke från sågen till kund.

Din bakgrund ser vi gärna inom liknande arbetsuppgifter och med en gymnasieekonomisk utbildning i grunden. Språkkunskaper i engelska och tyska är meriterande.