Cowi

Uppdragsledare inom rörkonstruktion

Vill du bidra med dina kunskaper inom anläggningsteknik i våra intressanta industriprojekt? Kan du leda andra mot ett gemensamt mål – att uppnå hög kvalitet och effektivitet i våra projekt? Har du dessutom erfarenhet av att handlägga eller leda uppdrag inom rörkonstruktion? Då kan det här vara nästa
steg i din karriär!

På avdelningen för anläggningsteknik industri i Karlstad, bestående av ca 50 medarbetare, arbetar rörkonstruktörer, byggkonstruktörer, beräkningsingenjörer, systemadministratörer, Processingenjörer samt El- och Automationsingenjörer, med anläggningsprojektering för olika former av industri- och energianläggningar. Oftast innebär vårt arbete ett totalåtagande där vi är med i alla skeden från förstudie, förprojektering, detaljprojektering och upphandling till byggledning, kontroll och slutbesiktning. Våra största kunder verkar inom papper och massa men också energianläggningar och petrokemi/raffinaderi.

VISA VÄGEN FÖR UTVECKLING INOM ANLÄGGNINGSTEKNIK INDUSTRI
I den här rollen blir du en del av vårt team och du arbetar i nära samarbete med projektledare, medarbetare och kunder. Din viktigaste uppgift i teamet är att leda den anläggningstekniska disciplinen i våra industrikunders projekt. Ofta är projekten multidisciplinära, och du samordnar därför din projektgrupps arbete med övriga discipliners uppdragsledare samt med projektledare och projektplanerare. Dina dagliga arbetsuppgifter kommer vara att:
› Driva och leda avdelningens kundorderprojekt, där du säkerställer hög kvalitet i våra leveranser.
› Agera kontaktperson gentemot kund i de projekt som är koncentrerade till den anläggningstekniska/rördisciplinen.
› Handleda andra och fungera som mentor för yngre medarbetare.
› Delta i interna utvecklingsprojekt, t.ex. våra teknikforum där medarbetare från olika avdelningar utbyter erfarenheter.
› Bidra till att driva och utveckla avdelningens marknad och affär.
› Samverka med medarbetare såväl inom anläggningsteknik som inom andra discipliner för att tillsammans kunna leverera på bästa sätt till kund.

DIN KOMPETENS. VÅRT TEAM.
Din kompetens är nyckeln till vår framgång. Vi arbetar över disciplingränser och inom olika verksamhetsområden där vi delar med oss av våra kunskaper och bygger upp starka relationer med kunder och kollegor. För att lyckas i den här rollen behöver du motiveras av att leda och samarbeta med andra och att ha flera parallella kontaktytor, såväl internt som externt. Du engagerar dig för att ta fram och anpassa anläggningstekniska lösningar på kunders varierande behov. Du trivs med att vara kundens partner och dina medarbetares bollplank. Som person är du en lyhörd lagspelare och du har intresse av att utveckla ditt ledarskap i en tekniskt utmanande bransch.

För att passa för tjänsten behöver du också:
› Ha lång erfarenhet av rör- och anläggningsprojektering samt haft roll som handläggare eller uppdragsledare.
› Det är meriterande om du har arbetat i programvaror som AVEVA/E3D eller motsvarande.
› Kunna tala och skriva flytande på svenska och engelska.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?
Då kan du ringa Ola Forsström, gruppchef anläggningsteknik, på tel. +46 70 343 4434 alternativt Anna Wilhelmsson, Avdelningschef COWI Karlstad på +46 70 508 0074.

SÅ HÄR ANSÖKER DU
Klicka här och berätta varför du är rätt person för den här befattningen. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan, inkluderande CV och personligt brev, så snart som möjligt eftersom rekryteringsprocessen redan är igång.