Stora Enso Skog

Stora Enso Skog söker naturvårdsspecialist

Nu förstärker Stora Enso Skog vårt naturvårdsarbete och söker därför en naturvårdsspecialist till Värmland.

I arbetsuppgifterna ingår att :

  • Utföra naturvärdesinventering av områden inom ramen för ekologiska landskapsplaner (ELP) i syfte att bedöma kvalitet på befintliga och framtida eventuella naturvårdsavsättningar.
  • Stödja Stora Enso Skogs operativa funktioner vid bedömning av naturvärden.
  • Organisera och genomföra interna utbildningar kopplat till naturvärdesbedömning och praktiskt naturvård
  • Utföra uppföljningar och återkoppling till planerare och köpare av planerade och utförda åtgärder
  • Utveckla en förtroendeskapande dialog med olika intressenter, både kopplat till klagomål/åsikter samt i förebyggande syfte
  • Vi söker dig med naturvårdskompetens och ett intresse för dessa frågor. För att trivas i tjänsten tror vi även att du gillar att jobba självständigt mot uppsatta mål även om du bör trivas med att kommunicera mycket både internt och externt

Du kommer att vara en viktig del i företagets samlade spetskompetens inom miljöfrågor.

Kvalifikationer

Då det ingår många resor i fält är B-körkort ett krav.

Stationeringsort på något av våra kontor i Norra el. centrala Värmland

För frågor kring tjänsten kontakta Miljö och Hållbarhetschef Robert Berg, robert.berg@storaenso.com tel. 070-518 00 05

Läs hela annonsen här…