UMV Coating Systems

Projektledare med inköpsroll

Efterfrågan på UMV Coating Systems AB:s bestrykningsteknik är stor och företaget behöver därmed expandera sin projektavdelning.

Inom pappers och kartongindustrin pågår en stark utveckling bort från fossilbaserade till förnyelsebara ytbehandlingskemikalier som ställer höga krav på appliceringsteknik. Producenterna letar efter ny teknik som möjliggör framtidens papper och kartong fritt från plast och fossilbaserade kemikalier. UMV’s bestrykningsteknik ligger i framkant och möjliggör tillverkning av hållbara pappers- och kartong-kvalitéer med god produktionsekonomi. UMV är erkänt i branschen för sin innovationsförmåga. Vill du följa med på resan?

Projektledare med inköpsroll

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Projektledning

 • Att leda tilldelade projekt och ansvara för upprättandet av all erforderlig dokumentation och beräkning för projektet.
 • Deltagande under slutprocessen av införsäljningsarbetet och att tillse att sälj representeras i samband med projektuppstart och under projektets gång.
 • Utföra, i mån av tid, mek. konstruktion alt. el konstruktion i tilldelat projekt.
 • Hålla all kundkontakt under projektets gång.
 • Granska och godkänna framställt tillverkningsunderlag.
 • Sammankalla till alla erforderliga möten för projektets genomdrivande.
 • Säkerställa att projekt följer uppställda ekonomiska ramar

Formella krav

 • Minst 3-5 års erfarenhet från projektledning och mekanisk konstruktion, erfarenhet från pappers- alt. verkstadsindustri meriterande.
 • Teknisk utbildning på lägst gymnasienivå, högskole-/civilingenjörsexamen meriterande.
 • Datorvana, Office paket och konstruktion i 3D CAD och AutoCAD (eller motsvarande)
 • Kunskap i hållfasthetsberäkning och materiallära.
 • Ledaregenskaper, genomgången projektledarutbildning meriterande.
 • Engelska, avancerad (läs, skrift & tal)
 • Resor, min. 25-50 dagar/år

För mer information vänligen kontakta Daniel Axelsson, projektchef, daniel.axelsson@umv.com

Om företaget

UMV Coating Systems AB är världsledande inom utveckling och leverans av ytbehandlingsteknik till pappers och kartongindustrin. Företaget grundades 1968 och har sitt säte i Säffle men har hela världen som arbetsfält. UMV säljer huvudsakligen på export och har över 600 installationer runt om i världen, företaget har i nuläget drygt 20 anställda.