Afry

Multidisciplinära uppdragsledare

Afry söker Multidisciplinära uppdragsledare till Uppsala, Västerås, Örebro, Karlstad, Norrköping, Linköping och Jönköping

I rollen som uppdragsledare kommer du att ansvara för att leda ditt uppdragsteam i rätt riktning och leverera bra resultat till Afrys kunder. Du får följa projekten från tidigt skede till leverans och uppföljning.

Afry har en bred projektportfölj och gör uppdrag tillsammans med privata beställare som entreprenörer, exploatörer och industriföretag men också Trafikverket och kommuner.

Läs mer om tjänsterna och hur du ansöker här