Stora Enso

Kvalitetsingenjör

Stora Enso i Forshaga söker en Kvalitetsingenjör som kommer att vara spindel i nätet för att utreda kvalitets-störningar, det vill säga reklamationer från kund eller kvalitetsavvikelser internt.

Analys och felsökningar av problem kräver ofta en förändring som leder till förbättring av process och produkt. Där är du en viktig kompetens och en av de som är drivande.

Din arbetsplats kommer att vara Forshaga och du kommer att arbeta i Divison Packaging Materials.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter består till stor del av att hantera kvalitetskrav som kunder ställer på oss men också hur vi kan utveckla våra produkters kvalitet i önskad riktning. Det innebär att arbeta med produktspecifikationer och provningsfrekvens samt våra provmetoder för kvalitetssäkring.

Ett urval av de direkta arbetsuppgifterna:

  • Hantering och analys av externa reklamationer
  • Utreda interna problem med avseende på kvalitet
  • Statistik
  • Analys av kvalitetsutfall
  • Arbete med kvalitetssäkring – uppdateringar och utveckling av provmetoder och frekvenser
  • Sammanställa och skicka kvalitetsrapporter till kund
  • Provuttag för produktsäkerhet

Du kommer att arbeta självständigt men även tillsammans med kollegor från andra avdelningar på plats. Arbetet innebär kontakt med många olika avdelningar, till exempel produktion, säljorganisation, andra produktionsenheter men också RD, för utbyte och samarbete.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du har en högskole-ingenjörsexamen inom relevant område ex kemi-eller material-kunskap eller arbetslivserfarenhet som kan bedömas motsvarande. Erfarenhet från process-, konverterings- eller förpackningsindustrin är meriterande och även kunskap om kvalitetsarbete och kundrelationer.

Du har goda kunskaper både muntligt och skriftligt i svenska och engelska och har goda datakunskaper.

Du behöver ha en analytisk förmåga och kunna prioritera samt vara flexibel, beroende på vilka problem som kan behöva undersökas med kort varsel.

Viktiga egenskaper hos dig i den här rollen är att du är bra på att kommunicera och samarbeta.

Du tar ansvar och du tar initiativ för att stärka och utveckla vårt kvalitetsarbete.

Övrig information

Skicka din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 15 oktober 2021. Rekryteringsspecialist Perwin Altun svarar gärna på dina frågor om positionen, perwin.altun.ext@storaenso.com. Vi kan endast ta emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.

Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.

Baserat på geografiskt läge och nivå för positionen kan den normala rekryteringsprocessen dessutom innebära videointervju, lämplighetstester och övriga åtgärder inför anställning, såsom bakgrundskontroller, referenser, hälsokontroll och drogtest, som en del av slutskedet i processen.

Divisionen Packaging Materials är världsledande inom den cirkulära ekonomin med våra högkvalitativa, förnybara och återvinningsbara förpackningsmaterial baserade på både nyfiber och returfiber. Med fokus på dagens miljömedvetna konsumenter hjälper vi våra kunder att ersätta fossilbaserade material med förnybara, återvinningsbara och miljövänliga alternativ för deras dryckes-, livsmedels-, läkemedels- och transportförpackningar. Ett brett sortiment av barriärskikt möjliggör designoptimering för mer krävande slutanvändningsområden.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R).

Våra fiberbaserade material är förnybara, återvinningsbara och fossilfria. Våra lösningar erbjuder koldioxidsnåla alternativ till produkter baserade på icke förnybara resurser. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd imorgon.