Moelven

Examensarbete

Vi söker dig som önskar genomföra ditt examensarbete hos oss inom våra sågverk.

Uppdrag

Att arbeta med teknisk robusthet, pålitlighet för sågverksmaskiner och underhållbarhet (RAM) och således ge riktningslinjer och rekommendationer för vidare arbete med driftstillgängligheten. Förstå begreppet, sök information om komponenter/system. Vid det dedikerade området för analys, se på möjligheter att förbättra anläggningen och om möjligt etablera koncept.

Syfte

Att få en akademisk utvärdering till och hur Moelven kan förbättra en av lämplig omfattning del av sågverk och med nya ögon ta fram koncept för bland annat nya arbetssätt och förbättrad säkerhet .

Omfattning

Enligt lämplig överenskommelse.
Se på dokumentationen och det tekniska systemet för en överenskommen lämplig del av ett sågverk, bryta ned i delsystem och komponenter, undersöka befintlig pålitlighetsdata om de enskillda komponenterna, söka alternativa med likvärdig prestanda men förbättrad pålitlighet, utvärdera alternativa system med avseende på pålitlighet.
Deltaga vid underhållsstopp vid samma specifik del av en anläggning och analysera vilka tekniska hjälpmedel som skulle kunna förbättra för underhållet med avseende på Hälsa, Säkerhet, Miljö, Effektivitet. Utveckla koncept och genomgå för validering med lokal enhet och uppdragsgivare.

Mål

Ta fram riktlinjer/vidare rekommendationer för ombyggnad/nyinvesteringar för sågverksmaskiner /Del av omfattning med avseende på maskinpålitlighet/systempålitlighet då detta verkar vara relativt outforskad mark. Bidraga med idéer/koncept till en förbättrad arbetsmiljö, effektivare säkrare underhåll eller liknande vid den lokala del man kommit överens om att utgå ifrån.

Vi behandlar ansökningar löpande.