Moelven

Examensarbete underhållsoptimering

Vi söker dig som önskar genomföra ditt examensarbete hos oss inom våra sågverk.

Uppdrag

Att genomgå och optimera det förebyggande underhållet för en dedikerad del av en anläggning i vår koncern för att öka MTBF & MTTR.

Syfte

Att få en akademisk utvärdering till och hur Moelven rekommenderas arbeta för att optimera sitt förebyggande underhåll för att uppnå en kostnads och resurseffektiv kontinuerlig drift av en mer pålitlig anläggning.

Omfattning

Enligt lämplig överenskommelse. Innehåller sannolikt:

Se på dokumentationen och det tekniska systemet för en överenskommen lämplig del av ett sågverk, via benchmarking mellan anläggningar i Moelven-systemet, data i underhållssystem, data från leverantörer för produkter, koppling till OEE-system och stopptider.
Deltaga vid underhållsstopp vid samma specifik del av en anläggning och analysera vilka tekniska hjälpmedel som skulle kunna förbättra för underhållet med avseende på Hälsa, Säkerhet, Miljö, Effektivitet och hur man kan åstadkomma mycket av Förebyggande Underhåll när anläggningen är i drift.

Mål

Ta fram riktlinjer/vidare rekommendationer för förebyggande underhåll av sågverksmaskiner så att vägen mot ett kostnadseffektivt förebyggande underhåll utstakas. Bidraga med de idéer/koncept till en förbättrad arbetsmiljö, effektivare säkrare underhåll eller liknande vid den lokala del man kommit överens om att utgå ifrån.

https://e-shop.swerea.se/en/books/product-engineering/tpm-total-productive-maintenance-only-available-in-swedish.html

Vi behandlar ansökningar löpande.