Moelven

Examensarbete maximera volymutbyte

Vi söker dig som önskar genomföra ditt examensarbete hos oss inom våra sågverk.

Bakgrund

En viktig parameter för att nå lönsamhet vid ett sågverk är att maximera volymutbytet vid sönderdelningen . Alla stockar är mer eller mindre krokiga. Den vanligaste tekniken för att hantera detta optimalt är att vrida in stocken i första såggruppen (kantsåg) med kröken riktad uppåt, raksåga fram bleken på stocken för att sedan lägga ned det framsågade blocket på sidan. Sönderdelningen i delningsbrädor och plank sker i andra såggrupp (delningssågen). För att få ut maximal volym är det viktigt att sönderdelningen i grupp två följer bågen på blocket, så kallad kurvsågning.

Uppdrag

Att ta fram en mätmetod för att verifiera iläggningen i delningssågen kurvsågningsfunktionen

Omfattning

Cirka fem veckor innefattande förstudie, praktiska försök, analys och rapportskrivning.

Mål

Att hitta en praktisk och välfungerande mätmetod för kurvsågningskontroll.