Moelven

Examensarbete inriktning energibesparing

Vi söker dig som önskar genomföra ditt examensarbete hos oss med inriktning på energibesparing inom våra sågverk.

Uppdrag

Att utifrån en upprättad energikartläggning, värdera möjligheter till genomförande, av redovisade förslag till energibesparing. Särskild uppmärksamhet skall därvid ges de förslag som innebär att driftpersonal kan styra energiuttaget under den löpande driften. Förstå begreppet energieffektivisering och söka information om komponenter/system. Vid det dedikerade området för analys, se på möjligheter att förbättra anläggningen och om möjligt etablera koncept.

Syfte

Att få en akademisk utvärdering till om och hur Moelven kan förbättra en av lämplig omfattning del av sågverk och med nya ögon ta fram koncept för energieffektivisering samt att även se på nya arbetssätt utan att äventyra drifttillgänglighet.

Omfattning

Enligt lämplig överenskommelse.
Se på energikartläggningen med tillhörande dokumentationen om det tekniska systemet, för en överenskommen lämplig del av ett sågverk, bryta ned i delsystem och komponenter, undersöka befintliga energidata för enskilda komponenter och söka alternativa lösningar.
Deltaga vid underhållsstopp vid samma specifik del av en anläggning och analysera vilka tekniska hjälpmedel som skulle kunna förbättras. Utveckla koncept och genomgå för validering med lokal enhet och uppdragsgivare.

Mål

Bidraga med idéer/koncept och ge förslag på riktlinjer/vidare rekommendationer för ombyggnad/investeringar som förbättrar processens energieffektivitet.

Källor

https://www.sp.se/sv/index/research/effenergi/completed/eneff_eesi/Sidor/default.aspx
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/

Vi behandlar ansökningar löpande så ta chansen och sök direkt.