Stora Enso Gruvöns sågverk

CLT-Operatörer

Stora Enso Gruvöns sågverk i Grums söker ett antal CLT operatör.

Stora Enso Wood Products tillhandahåller träbaserade produkter och innovativa lösningar för allmänna bygg- och inredningsbehov. I de vidareförädlade produkterna ingår bland annat massiva träelement och husmoduler, träkomponenter och pellets. Ett flertal olika sågade trävaror kompletterar sortimentet. Wood Products har mer än 20 produktionsenheter i Europa och verksamhet över hela världen. Alla produkter är förnybara och tillverkas helt av spårbar europeisk tall eller gran.

Läs mer och ansök här

https://jobs.storaenso.com/job/Grums-CLT-Operatörer-till-Stora-Enso-Grums/727810202/