Stora Enso Gruvöns Sågverk

CLT-Operatörer

Stora Enso Gruvöns sågverk söker  ett antal CLT operatör.

Stora Enso Wood Products tillhandahåller träbaserade produkter och innovativa lösningar för allmänna bygg- och inredningsbehov. I de vidareförädlade produkterna ingår bland annat massiva träelement och husmoduler, träkomponenter och pellets. Ett flertal olika sågade trävaror kompletterar sortimentet. Wood Products har mer än 20 produktionsenheter i Europa och verksamhet över hela världen. Alla produkter är förnybara och tillverkas helt av spårbar europeisk tall eller gran.

Gruvöns Sågverk är placerat i Grums cirka två mil väster om Karlstad. Sågverket har omkring 190 anställda, inbegripande vissa verksamhetsdelar som ligger på entreprenad. Sågverket producerar årligen cirka 350 000m³ och har en vidareförädling i form av pelletstillverkning. Tillsammans med Ala Sågverk i Ljusne bildar de Stora Enso Timber AB och ingår i Stora Ensos division Wood Products.

Stora Ensos Sågverk i Grums står inför spännande utmaningar är i en expansiv fas med att möta framtidens krav på hållbara material. Deras produktionslinje behöver utökas med ett ytterligare ett antal CLT-operatörer.