BillerudKorsnäs

460 sommarjobbare till BillerudKorsnäs

Varje sommar behöver BillerudKorsnäs ett stort antal semesteravlösare till sina produktionsanläggningar. Ett utmärkt tillfälle att knyta viktiga kontakter för framtiden. Sommarjobben har varierande längd på mellan 2-16 veckor under tiden maj-augusti.

De arbetsområden som det bland annat kan erbjudas sommarjobb inom är produktion, mekaniskt och elektriskt underhåll, inköp, administration, magasin och utlastning, logistik, IT, kvalitet och laboratoriearbete. Arbetstiderna kan vara dagtid, kontinuerlig skiftgång eller tvåskift.

Förutsättningar
Observera att du måste ha fyllt 18 år innan du kan få anställning och att du måste kunna visa upp godkända betyg från slutförd eller pågående gymnasieutbildning. Inom vissa områden rekryteras enbart personer med relevant högskoleutbildning.

BillerudKorsnäs söker varje år cirka 460 sommarjobbare runtom i verksamheten. Ansökningsperioden är normalt sett från början på januari till slutet av februari.

Ansökningstiden för 2019 års sommarjobb är öppen mellan 7 januari till 3 mars. Rekryteringsprocessen påbörjas snarast och urval sker löpande.

Läs hela annonsen och hitta de lediga jobben…