Stora Enso

Produktionsledare till flödesområde Fryksdalen

Stora Enso Skog söker produktionsledare till Flödesområde Fryksdalen med stationering företrädesvis i Skoghall. Som produktionsledare har du en viktig roll i råvaruförsörjningen av Stora Ensos kunder.

På Stora Enso Skog bidrar du till en förnybar framtid. Deras inställning är att allt som idag tillverkas av fossila material kan tillverkas av träd imorgon. Ett aktivt skogsbruk är en viktig komponent i Sveriges strävan att motverka växthuseffekten. Deras uppdrag är att förse Stora Ensos svenska sågverk, massa- och pappersbruk med råvaran från skogen.

Arbetsuppgifter

 • Möta beställningen från våra kunder i fråga om produktionstakt och sortiment
 • Leda och samordna den löpande produktionen med avverkningsentreprenörer
 • Virkesprognoser och operativ flödesplanering inom flödesområdet
 • Ansvara för och främja ett högt säkerhetstänk och en hållbar avverkningsprocess
 • Verksamhetsuppföljningar och kvalitetskontroller i fält
 • Driva utveckling av produktion och avverkningsentreprenörer
 • Prissättning och avräkning av avverkningsobjekt
 • Delta och vara aktiv i funktionsvisa och funktionsöverskridande möten och projekt.

Kompetenskrav och personliga egenskaper

 • Skoglig högskoleutbildning eller motsvarande kompetens
 • B-körkort krävs
 • Vi söker dig som drivs av mål och samarbete, stimuleras av utmaningar och lösningar och är resultatorienterad med goda ledaregenskaper.

Kontaktpersoner

Rekryterande områdeschef Örjan Olsson, +46 70 519 67 00, orjan.olsson@storaenso.com, svarar gärna på dina frågor kring tjänsten. Övriga frågor om processen kontakta rekryteringsspecialist Katarina Rydell katarina.rydell.ext@storaenso.com

Stora Enso arbetar med rekryteringsprocessen löpande, så ansök så snart som möjligt, dock senast den 28 februari 2021. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev. I det personliga brevet motivera varför du är lämpad för denna tjänst. Stora Enso accepterar endast ansökningar som lämnats in via rekryteringssystemet. De genomför även drogtester.

Stora Enso strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. De välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. De fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Den nya skogsdivisionen, som startade sin verksamhet i början av 2020, inkluderar alla Stora Ensos skogstillgångar i Sverige samt 41% av Tornator som har merparten av sina skogstillgångar i Finland. Divisionen inkluderar även virkesförsörjningen i Finland, Sverige, Ryssland och Baltikum. Deras fokusområden är hållbart skogsbruk, konkurrenskraftig virkesförsörjning till Stora Ensos bruk och sågverk samt innovation. För en stor aktör inom bioekonomin som Stora Enso är tillgången till virke avgörande. Idag är Stora Enso en av världens största privata skogsägare.

See Stora Ensos film: https://www.youtube.com/watch?v=rUElPYaxgqs&t=6s

Läs mer och ansök här, https://www.storaenso.com/en/careers