Moelven Skog

Virkesköpare

Moelven Skog söker nu en virkesinköpare till sitt västra distrikt med placering i Edane alternativt Årjäng. Moelven erbjuder ett intressant arbete i den gröna näringen, där du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter. Du kommer att medverka som en viktig länk i värdekedjan från skog till industri och dessutom med hjälp av kunskap samt engagemang skapa ett lönsamt och långsiktigt hållbart skogsbruk.

Att köpa skogsråvara från privata skogsägare ställer krav på att du innehar en genuin känsla för både människor, skog och affärer. Du är en social person som på ett aktivt sätt drivs av att skapa kontakter, förtroende och långsiktiga relationer hos och med dem du möter. Du drivs av att göra affärer och träffa människor. Du jobbar med rådgivning så att skogsägarna kan sköta sin skog på bästa sätt. Du ansvarar för att utveckla och göra Moelven till det bästa alternativet för skogsägaren, som nu eller i framtiden ska avverka sin skog. Som virkesköpare jobbar du både fritt och ansvarsfullt i fält hos skogsägare och i ett lokalt team med andra virkesköpare och produktionsledare.

Fördel om du har en skoglig utbildning på eftergymnasial nivå, eller förvärvat motsvarande kunskaper genom din arbetslivserfarenhet.

Kontakt

Jonas Karlsson, Chef för Fältköp: 010-122 64 04

Johan Hofström, Distriktschef: 010-122 64 52

Om Moelven

Moelven är en av Skandinaviens ledande leverantörer av byggprodukter och tillhörande tjänster. Koncernen består av 37 produktionsbolag fördelat på 45 produktionsenheter i Norge och Sverige. Moelven har även ett större antal kontor inom marknad, försäljning, service och montering, 3 400 anställda och en årsomsättning på 10,3 miljarder NOK.

Moelven Skog AB som ingår i Moelven koncernen, ansvarar för råvaruförsörjningen till koncernens industrier i Sverige. Vi är 70 medarbetare och samarbetar med en rad olika underentreprenörer. Vi finns på flera orter och vårt huvudkontor ligger i Karlstad.

För mer information se www.moelven.se/tjanster, Mer Timmer i skogen