Jobb inom skogsbranschen lockar en tredjedel av svenskarna

34 procent av svenskarna kan tänka sig att arbeta inom skogsnäringen. Det visar en Sifo-undersökning som genomförts av stiftelsen Skogssällskapet. Samtidigt står branschen inför stora pensionsavgångar vilket gör behovet av ny kompetens stor.

Det faktum att en tredjedel av svenskarna är öppna för att arbeta med yrken kopplade till skogsbranschen är mycket positivt.

– Branschen står inför stora utmaningar när det gäller den framtida kompetensförsörjningen och det finns en mängd olika bristyrken. Nu behöver vi satsa så att fler av dem som är intresserade verkligen tar steget och väljer en yrkesbana inom skogen, säger Calle Nordqvist, vd på Skogssällskapet.

Extra positivt är det att intresset för branschen är större än genomsnittet lägre ner i åldrarna, där fler står inför sina utbildnings- och karriärsval. I åldersgruppen 18-29 år anger 40 procent att de kan tänka sig att arbeta inom skogsbranschen.

Kompetenserna som behövs

I dag sysselsätter skogsnäringen cirka 115 000 personer. Det är en bransch under utveckling som förväntas spela en viktig roll i den framtida omställningen av samhället, där skogsbruk och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare.

Som exempel på kompetensbehov anger Skogssällskapet biologi och ekologi, skogsskötsel, bioteknik, kemiteknik, datavetenskap, IT och kommunikation. De ger även exempel på yrken med hög efterfrågan framöver, så som skogsförvaltare, skoglig analytiker, avverkningsledare, viltmästare och skogsmaskinsförare.

Fler av dem som nu och framöver behöver rekrytera och saknar specifik kompetens finns bland Paper Province, drygt hundra, medlemsföretag.