Jessica Gard Timmerfors får stipendium för sin forskning kring flis

Jessica Gard Timmerfors har fått Young Researcher´s Award från Gunnar Sundblads Forskningsfond för sin forskning kring hur flisning kan skapa förutsättningar för en mer effektiv användning av vedråvaran. Stipendiet är nyinrättat och delas ut av Kung Carl XVI Gustaf under eventet Forum för bioekonomi den 20 april.

Jessica Gard Timmerfors har arbetat som kemist på MoRe, RISE sedan september 2020. Idag tilldelas hon 400 000 kronor för sitt ambitiösa forskningsmål inom flis. Priset går till en forskare som forskat i max fem år efter erlagd doktorsexamen i forskningsprojekt med tydlig koppling till pappers- och massaindustrin och dess produkter och processer och motiveringen lyder:

”Genom att studera flis med hjälp av moderna metoder och tekniker lägger Jessica Gard Timmerfors grunden för ökade möjligheter till en effektiv användning av vedråvaran. Dessutom lyfter hon fram flis som ett forskningsområde som är relevant och aktuellt för både industrin och akademin.”

Första pristagaren

– Det är väldigt roligt att vara den första pristagaren av priset. Nu kommer jag kunna starta fler delprojekt runt flisning och effektivisering av vedråvaran. Jag ser att vi har större behov av mer effektiv användning av råvaran och tycker att RISE och MoRe Research skall vara en aktiv partner i den processen, säger Jessica Gard Timmerfors i ett pressmeddelande från RISE.

– Det är så viktigt att vi jobbar med de fundamentala processerna, mekanisk sönderdelning av vedråvara är en av processerna vi behöver ha kompetens inom. Jag är glad att vi kan utveckla Jessica kompetens och fått medel att satsa på hennes forskning. Vi planerar att utveckla området och hoppas även kunna rekryter en doktorand inom forskningsområdet flis och impregnering, säger Anna Svedberg, forskningschef på MoRe Research och Jessicas chef.

Ökade krav från branschen

Flis har inte fått stort forskningsfokus i Sverige sedan 70-talet, men nu ökar kraven på vad branschen vill få ut av skogsråvaran.

– Min ambition är att bli Sveriges nya flisningsexpert och kunna guida framtida experter inom området, säger Jessica Gard Timmerfors.

Eftersom det finns väldigt lite forskning på området kan Jessica Gard Timmerfors forskning göra skillnad.

– Flisen från sågverken behöver framställas mer effektivt för att kunna tillgodogöras på ett bra sätt av massabruken, säger Jessica Gard Timmerfors.

I takt med att det finns allt fler önskemål om vad skogen ska leverera ökar också behovet av att optimera råvaran.

– Det behövs forskning som kan frigöra material till nya processer, producera mer av mindre, samt att säkerställa att den nedtagna skogen används så effektivt som möjligt. Här spelar flisningen en viktig roll, säger Jessica Gard Timmerfors.

Länk till Jessicas artiklar och avhandling: Läs mer >