Japaner jagade innovationer på Scanpack

Under förpackningsmässan Scenpack arrangerade Paper Province, tillsammans med Business Sweden ett halvdagsseminarium för en delegation med 15 japanska affärsmän och kvinnor, på jakt efter förpackningsinnovationer.
– Om det leder till något konkret är för tidigt att säga, men det var flera stycken som visade intresse efter mitt föredrag, berättar Daniel Carlsson från Cellcomb. 

Helen WilliamsFORSKNING OM MATSVINN

Inledningsvis fick delegationen en inblick i vilka fynd Helen Williams gjort i sin forskning kring hur förpackningar påverkar mängden matsvinn. De fick bland annat lära sig att om man skulle förpacka mjölk i tredeciliters förpackningar istället för en liter så ökar materialåtgången med 50%. Men det räcker med en minskning av matsvinnet med bara 2,5% för att det ska vara lönsamt.

Cellcomb, Daniel Carlsson

FOOD PAD FÖRLÄNGER HÅLLBARHET

Daniel Carlsson på Cellcomb tycker det var ett jättebra tillfälle att få träffa ett helt sällskap av affärsmän och kvinnor i rätt bransch samlat. Hans presentation av Cellcombs food pad som kan förlänga hållbarheten på ex kyckling med upp till 75 procent väckte intresse.
– Det här är jättepositivt. Ju fler vi hinner berätta om våra produkter för, desto bättre. Om jag får önska mig något så är det att vara med på liknande träffar med europeiska kluster också, säger Daniel.
Erik Lindberg, Innoscentia

ETIKETT VISAR NÄR MATEN ÄR DÅLIG

Erik Lindberg från Innoscentia berättade att 2,2 miljoner dör av matförgiftning per år och visade samtidigt upp en potentiell lösning på problemet – en etikett som byter färg när bakterietillväxten når en viss nivå.
– Att mäta bakterier är bättre och säkrare än att kolla kylkedjan, eftersom maten kan förstöras redan innan den kyls, berättade Erik.
Innoscentias etikett ska finnas som färdig prototyp inom ett år och de letar efter partners för att få komma in och köra tester.
Barrcoat, Louise Törnefalk Svanqvist

BIOBARRIÄR FÖR LIVSMEDELSFÖRPACKNINGAR

Louise Törnefalk Svanqvist visade Barrcoats biologiska barriär som kan ersätta en stor del av alla oljebaserade barriärer i livsmedelsförpackningar för torr mat med medelinnehåll av fukt. Deras barriär är hundra procent biologiskt nedbrytbar och kan appliceras direkt i pappersmaskinen eller efteråt.
Per Emilsson, UMV Coating

FÖRST I VÄRLDEN

UMV Coating var också på plats med Per Emilsson. Han berättade att de, han veterligen, är först i världen med att lyckas bestryka en biobarriär utan att det uppstår porer. Lösningen de kommit på är att bestryka i flera tunna lager.
– Då hinner vi torka varje lager tillräckligt mycket. Dessutom är det viktigt att barriären lägger sig ovanpå pappret, istället för att sugas upp i det.
Urban Blomster, Södra

SOM PLAST FAST AV TRÄ

Sist ut var Urban Blomster från Södra som visade deras material DuraPulp. Ett plastliknande material som är 100% biologiskt nedbrytbart, som består av mellan 70-80% cellulosafibrer och resten av biopolymeren PLA.
– Vi har testat olika produktionsmetoder och koncentrationer och det går att skapa ett material med olika egenskaper, berättar Urban.
Generellt har DuraPulp hög våtstyrka, böjstyrka och elasticitet, men är dammfri och absorberar endast lite vatten. Enligt Urban Blomster finns den stora potentialen inom förpackningar, men det kommer dröja ytterligare innan vi får se DuraPulp-förpackningar på marknaden.
Resan till Sverige arrangerades av JPI, Japan Packaging Institute, som tidigare besökt Värmland och samarbetat med Packaging Arena.