Jämställdheten fortsatt en utmaning för skogsnäringarna

Bara en fjärdedel av de som är anställda inom skogsbranschen är i dag kvinnor.
– Jag vet att den här frågan är högt prioriterad men det finns fortfarande stora utmaningar, säger Sandra Sundbäck, vd Paper Province.

Siffrorna kommer från Skogsindustrierna och visar att kvinnor inom pappers- och massaindustrierna endast utgör 21 procent. 25 procent av de anställda inom skogsbruket i Värmland 2018 var kvinnor, enligt en undersökning genomförd inom projektet The Bioeconomy Region.

Sandra Sundbäck menar att företagen idag är medvetna om situationen och vill se större mångfald på arbetsplatsen. Men många behöver agera annorlunda på flera punkter för att bli ännu bättre på att attrahera fler kvinnor till branschen.

– Dels handlar det om hur man kommunicerar, säger hon. Jag pratar med många kvinnor och tjejer som till exempel är intresserade av hållbarhet eller ledarskaps- och företagskultur. Företagen måste bli bättre på att förpacka sitt erbjudande så det faktiskt tilltalar målgruppen.

Tydligt ledarskap en nyckel

Samtidigt handlar det om att vara tydlig i sitt ledarskap och transparent i kommunikationen kring jämställdhets- och mångfaldsarbetet på en arbetsplats. Och faktiskt leva upp till det som sägs.

– Jag tycker absolut att man som arbetsgivare ska vara ärlig och säga att jämställdheten är en utmaning men att man tar det på allvar och arbetar med det. Sedan gäller det att walk the talk och visa att man menar allvar.

– För mig handlar jämställdhet om att mina barn, Signe och Lucas ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att göra det de vill med sina liv oavsett kön. Det är jämställdhet på riktigt för mig, säger Sandra Sundbäck. Foto: Privat.

Och Sandra vet vad hon pratar om. Hon har både egen erfarenhet av mansdominerade branscher och ett stort intresse för jämställdhetsfrågor. Bland annat är hon en av grundarna till det kvinnliga kompetensnätverket Wink; Women in Karlstad.

– Wink finns för att kvinnor ska bli bättre på att lyfta sig själva och varandra. Vi började med 30 kvinnor för två år sedan. I dag har vi närmare 600 tjejer som följer oss på olika sätt och flera av dem deltar på våra träffar och peppar och lyfter varandra, det är väldigt inspirerande, säger hon.

Länet är fyllt av goda exempel

Samtidigt som skogsbranschen står inför en utmaning menar hon att Värmland redan i dag är fyllt av goda exempel.

– Här i länet har vi exempel på kvinnliga förebilder som Anita Sjölander på Nordic Paper och Marie Morin på Stora Enso, för att nämna två. Att vi har kvinnor på ledande positioner inom branschen är viktigt för att locka fler, menar hon.

Och Sandra ser positivt på framtiden.

– Ibland kan jag tänka: “50/50 hur svårt kan det vara?” Men sen måste vi komma ihåg att det handlar om människor, det är en struktur som sett ut så här väldigt länge, det går inte att ändra på över en natt. Men om du skaffar dig kunskap, är medveten och självkritisk samt tar hjälp så kommer du långt, säger Sandra Sundbäck.

Text: Anna Tjäder