”Jag vill jobba med en produkt som är förnyelsebar” 

Det var på Paper Province-resan hösten 2019 det startade. Studenten Lisa Nilsson fick upp ögonen för skogsbranschen. Nu stormtrivs hon som trainee på Moelven.

Lisa Nilsson läste sista terminen på energi – och miljöteknikprogrammet på Karlstads universitet och funderade på framtiden. När hon hörde talas om Paper Province-resan som arrangeras för att ingenjörsstudenter och våra medlemsföretag ska få chansen att mötas blev hon intresserad och hängde med.

– Jag hade inte haft någon tanke på träindustrin tidigare. Men på den resan upptäckte jag att skogsbranschens med sina förnybara resurser var jätteintressant. Har man gått energi- och miljö vill man gärna hamna i en bransch som arbetar aktivt med förbättringsarbeten, energifrågor och en mer hållbar miljö.

Hittade Moelven på Paper Province webb

Efter resan gick hon in på Paper Province webb och tittade närmare på de olika medlemsföretagen och hur de arbetar.

– Jag såg att Moelven hade ett eget traineeprogram som sökte nya traineer, så jag bestämde mig för att söka. Jag lockades av att de verkligen ser framtiden i råvaran, hela vägen från skog till konstruktion av byggnader, som världens högsta höghus i trä som de byggt i Norge.

Ett och ett halvt års utbildning

Sedan den första september är hon en av elva traineer med olika kompetenser, utspridda på Moelvens enheter i Sverige och Norge.

Trainee-utbildningen varar i 18 månader och är uppdelad på två olika tjänster.

– På ett och ett halvt år hinner du få en helhetsbild och uppleva mycket. Jag ska vara på både Moelven Component i Skåre och Moelven Årjäng Såg. På så sätt får jag erfarenhet av två verksamheter och en bra bredd att stå på.

Digitalisering av ny strölinje

Den första tiden kommer hon tillbringa på Moelven Component där komponenter, framförallt till dörrindustrin, tillverkas.

– Moelven Component har, som många andra av Moelvens bolag, ett pågående förbättringsarbete och ett av projekten man valt att gå vidare med är en helt ny strölinje. Linjen innebär en maskinpark som digitaliserats och utrustats med modern teknik. Här installeras till exempel en robot för att få bort monotona moment.

Sänkt energiförbrukning

Digitaliseringen handlar om att öka kontrollen och förståelsen för vad som händer i processen och därigenom förbättra tillgänglighet, produktionskapacitet, arbetsmiljö och således sänka energiförbrukningen.

– När maskinerna börjar rulla ska jag analysera energivärdena. Det är planen med min traineeresa. Att höja effektiviteten och produktionskapaciteten med hjälp av digitalisering går hand i hand med min utbildning och mina kunskaper om energieffektivisering.

Satsningar på digitalisering

Digitalisering är något man satsar på i hela Moelven och genom de  klimatmål som är satta går det undan.

Koncernen består av 34 bolag fördelade på 42 platser i Norge och Sverige med över 3000 anställda. Deras största sågverk, Valåsen i Karlskoga, är sedan 2018 ett av de ”digitala” sågverken i Sverige.

Den nya maskinparken på Components hyvleri blir ett led i den fortsatta digitaliseringen, men i mindre skala än på Valåsen.

– Det är jättespännande att få vara med och se hur man jobbar och lägger upp sådana här projekt. Hur processerna ser ut och vilka roller som finns.

Moelven söker fler traineer

Lisa Nilsson tillhör den tredje kullen traineer på Moelven. Just nu söker de kompetenser för en fjärde omgång. För den som vill veta mer finns information om trainee-utbildningarna och hur man ansöker på Moelvens webb. Sista ansökningsdag är den 14 februari.

Image

Marja Wängestam

Kommunikatör

+46(0)734-22 82 09

marja.wangestam@paperprovince.com