Invigning av Stora Ensos nya träjätte i Grums

Idag var det invigning av Stora Ensos nya fabrik för korslimmat trä. Satsningen har gett 60 nya jobb i Grums och är ett välbehövt tillskott på den växande marknaden för byggmaterial i trä.

Fabriken i Grums är en av världens största och modernaste i sitt slag. Anläggningens årsproduktion av korslimmat trä, eller CLT som det brukar kallas, ligger på 100 000 kubikmeter. Det är tillräckligt mycket material för att bygga cirka 4 500 mellanstora lägenheter.

– Jag är otroligt stolt över alla som kämpat för att göra den här dagen möjlig, sa platschef Johan Sveder inför de drygt 100 personer som medverkade på invigningen.

Hungrig marknad

Marknaden för korslimmat trä ökar stadigt. En stor orsak är att byggbranschen behöver minska sin miljöpåverkan. Branschen står idag för cirka 30 procent av koldioxidutsläppen och att bygga mer i trä är en del av lösningen. Det är ett förnybart material som binder koldioxid. All skog som används i Stora Ensos produktion i Grums kommer från svenskt, hållbart skogsbruk.

En av de beställare som upptäckt fördelarna med att bygga med trä är Grums kommun. Kommunen bygger en ny skola och materialet kommer från fabriken. Den ska vara klar hösten 2020.

Joakim Sveder, platschef på Stora Ensos sågverk i Grums, ihop med Paper Province vd Maria Hollander. Sågverket är medlemmar i Paper Province sedan 2018.

Rätt ställe att vara på

– Grums är helt rätt ställe för oss att vara på, sa Karl-Henrik Sundström, koncernchef på Stora Enso.

– Det är nära till Norge, som kan ännu mer än vi om att bygga i trä. Här finns också bra logistik på väg, järnväg och sjö. Och väldigt kompetenta kollegor jobbar här. På den här platsen har det funnits sågverk sedan 1890 och nu har vi tagit kunskaperna till nästa steg i form av CLT.

 

 

Image

Annica Åman

Kommunikationsansvarig

+46 (0)70-250 94 43

annica.aman@paperprovince.com