Invigning av Bäckhammars Algbruk

Den 27 maj invigs Bäckhammars Algbruk av Värmlands landshövding Kenneth Johansson. En unik anläggning där mikroalger odlas vilka effektivt tar hand om närsalter i brukens avloppsvatten och binder koldioxid ur rökgaserna.  Därefter utvinns bioolja, som kan raffineras till exempelvis biodiesel, bioplaster och smörjolja. Spillvärmen nyttjas för att hålla odlingen på lagom temperatur.
Projek­tet leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, med hjälp av Paper Province, Nordic Paper Bäckhammar samt tolv andra aktörer från näringsliv, akademi och offentlighet.
27 maj 2014, kl. 09:15 till 11:30
Program
09:15 Samling porten, därefter promenad till algodlingen
09:45 Välkommen & information om anläggningen
10:00 Invigning Bäckhammars Algbruk
10:15 Pressträff
10:15 – 11:30 Guidad rundvandring & utställning
Anmäl dig senast den 16 maj i anmälningsformuläret nedan.
Medverkande
Kenneth Johansson, Landshövding Värmland
Carl-Anton Karlsson, Nordic Paper Bäckhammar
Susanne Ekendahl, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Niklas Strömberg, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Magnus Persson, The Paper Province
Adress: Nordic Paper, Bäckhammars Bruk, Bäckhammar, 681 60 Kristinehamn
Partners
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Paper Province, Nordic Paper Bäckhammar, Nynas, Karlstads universitet, Energikontor Värmland, Head Engineering, Sveriges Lantbruksuniversitet, Perstorp Bioproducts, Chalmers Tekniska Högskola, Simris Alg, Lantmännen Energi, Kristinehamns kommun och Cementa.
Finansiärer
Vinnova, Region Värmland och Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse.