Hitta tryckluftsläckorna för miljöns och plånbokens skull

Läckande tryckluft är en stor energitjuv i industrin.
–Tryckluftsläckage bedöms stå för cirka tio procent av all energiförbrukning i Sverige, säger Henrik Molinder, säljare på Intertechna.

Henrik Molinder och Patrik Sebeniusson på Intertechna demonstrerar hur enkelt instrumentet visar en läcka.

Paper Province medlemsföretag Intertechna på Hammarö jobbar med att förse industrin i Norden med produkter och tjänster för ökad kvaliteten i produktionen.

De är bland annat återförsäljare till ett smart instrument som på ett väldigt enkelt sätt kan hjälpa industrin att hitta läckande tryckluft. Tack vare den lilla apparaten minskas elförbrukningen och pengar sparas.

–Tryckluftsläckor kan kosta företag hundratusentals kronor om året. Bara ett litet, litet hål på några millimeter kan kosta uppemot 20 000 kronor, säger Henrik Molinder.

Viktigt för att nå klimatmålen

Men läckande tryckluft är inte bara en ekonomisk fråga.

– Omfattande energibesparingar krävs för att vi ska nå klimatmålen och industrin har hårda miljökrav att uppfylla.

Enkelt att använda instrumentet

Det handburna instrumentetet från Fluke består av en akustisk kamera som lokaliserar luft-, gas- och vakuumläckor, även på långt avstånd och i bullriga industrilokaler.

– Det är otroligt enkelt att använda och man kan hitta läckor på bara några minuter, säger försäljningschef Patrik Sebeniusson.

Hjälpmedel i underhållsarbetet

Intertechna har redan ett trettiotal instrument ute i industrin i Sverige, men bara en i Värmland än så länge, på BillerudKorsnäs Gruvöns bruk.

– De har haft stor glädje av den och tycker att den är ett bra hjälpmedel i underhållsarbetet. Speciellt där det tidigare varit svårt att inspektera och uppfatta eventuella läckage, säger Patrik.

Positiv feedback

Under pandemin har det varit svårt att komma ut och demonstrera instrumentet på plats på företagen. Det har de löst genom att skicka instrumentet och låtit kunden testa en vecka.

– Vi får bara positiv feedback och ordern brukar komma med vändande post.

Hjälper kunder på plats

Instrumentet finns i två utföranden, Fluke ii900 eller ii910. Den nyare varianten har ett större frekvensområde som även kan mäta urladdningar i högspänningskablar.

Trots en relativt hög initialkostnad är återbetalningstiden kort eftersom det är så enkelt att upptäcka olika typer av läckage och minska energikostnaderna. Men mindre företag som inte har råd att köpa in instrumentet ska i framtiden kunna få hjälp ändå.

– Vi har börjat titta på någon form av konsulttjänst där vi kan gå ut och hjälpa kunden på plats, säger Patrik.

Fler spännande saker på gång

Just nu söker Intertechna en produktansvarig till Fluke där den nya tryckluftsmätaren ingår. Men inte nog med det. Företaget på Hammarö har fler spännande grejer på gång och har påbörjat ett samarbete med ett norskt bolag.

– De har en mjukvarulösning som vi tror kan vara till stor hjälp för många företag. Än så länge är det ett begynnande samarbete och vi återkommer med mer spännande detaljer längre fram, säger vd Janne Persson.