Intelligenta toaletter som kan rädda världen

Två och en halv miljard människor i världen saknar vatten och avlopp. De är potentiella kunder till Mundatis toalettsystem – Sandati. Mundatis toaletter är inte bara ekologiskt hållbara. De ingår i ett helhetsperspektiv. “Vi inkluderar de som faktiskt använder toaletterna. De kan tjäna pengar på det här”, säger vd Christer Nersjö och Henrik Smedberg, affärsutvecklare.

Det ser ljust ut för Paper Province medlemsföretag Mundati och deras projekt Sandati. Toalettsystemet och sättet att jobba med utveckling ur ett behovsstyrt helhetsperspektiv har fått väldigt bra uppmärksamhet av FN och andra organisationer. Nyligen vann de det regionala Skapa-priset och i höst tävlar de med sin uppfinning med resten av landets uppfinnare.

Kort beskrivit handlar Christer Nersjös och Henrik Smedbergs företagsidé om att omvandla ett problem till en resurs.

– Vi ser till att alla får tillgång till en toalett och det man gjort ifrån sig under en viss tid kan växlas mot pengar. Det blir ett värde.

Affärsmöjligheter för lokalbefolkningen

Systemet går ut på att det skapas nya affärsmöjligheter för lokalbefolkningen i tredje världen. När toaletterna är fulla kommer en lokalt anställd och hämtar avföringen, betalar användaren och tar den till en bearbetningsanläggning där den hygieniseras och blir till biogas som kan användas i hemmen eller gödsel som kan användas i det lokala jordbruket. Den som sköter transporten får betalt och den som sköter nästa bit… och nästa… Vid varje transaktionssteg ökar värdet på den utgående varan.

– Det finns förstås svårigheter, men teknik går alltid att lösa. Det svåra är att implementera en förändring och få det att fungera. Det gör man lättast genom att injicera monetära fördelar – alltså pengar.

Toaletterna, eller kabinetten som de också kallas, levereras som platta paket. De är enkla att sätta upp, drivs med solenergi och är uppkopplade trådlöst till nätet. När de behöver tömmas larmas administratören. Särskilt fokus har lagts på könsperspektivet eftersom kvinnor ofta blir överfallna i samband med toalettbesök. Mundati har utrustat toaletterna med led-belysning och larm för ökad säkerhet.

En del sitter, andra står

Toaletterna har fler smarta lösningar, som att de är anpassade för olika ställningar – en del människor sitter, andra står, när de uträttar sina behov. Och de har möjlighet att vara självdesinfekterande för att minska smittspridning.

– Kabinetten med tillhörande delar är grunden kring vilket hela systemet är uppbyggt. Vi måste ha dem, de är vår bas som tagit oss hit, men att bygga affärsmodeller, tjänster och service kring det här, det ger hävstången. Det är det som är Mundati. Det är det som gör oss annorlunda.

Under bara ett år har det hänt otroligt mycket för företaget.

På konferenser i Köpenhamn, Geneve och i Bryssel har de kommit i kontakt med exempelvis FN, Business Sweden och utrikesdepartementet. Alla har varit mycket positiva till deras idé.

– Vårt tydligt behovsstyrda angreppssätt och att vi även tittar på produkten ur ett kretsloppsperspektiv, ett så kallat cirkulärt perspektiv, har vunnit gillande.

Projekt med Paper Province

Paper Province var en av parterna i en förstudie som nyligen avslutades om just det cirkulära perspektivet. I studien undersöktes vilka material som lämpar sig bäst för återvinning och energieffektivitet. Projektet finansierades av Vinnova med cirka 800 000 kronor och var ett av startskotten till Mundatis framgång.

– Vi insåg att det finns potential i företaget, värderade det och gick ut lokalt med att äska pengar från lokala företag och privatpersoner som var intresserade av att investera pengar i Mundati.

Emissionerna gick bra och Mundati finansierades med tre miljoner.

– När vi gjort den finansieringen var det lättare att trycka på knappen och verkligen accelerera. Johanna Wirén (Manager Machanical Design) och Johan Brodin (System Analyst) anställdes för att hjälpa oss med produktutvecklingen och Dick Ström kom in som R&D Manager.

Implementerar systemet i Sydafrika

I våras startade Mundati ett projekt i Sydafrika tillsammans med University of South Africa (UNISA).

– Projektet ska leverera generiska modeller som ska ge oss verktygen att implementera systemet och affärsmodellen i Sydafrika, men även mot andra marknadssegment och länder

Tester av produkten planeras tillsammans med Röda korset under första kvartalet 2018, men även FN:s flyktingorgan UNHCR vill testa Mundatis system, och nyligen utvecklades ett nygammalt spår tillsammans med UNHRD och FN:s livsmedelsprogram WFP.

– Vi ska titta på ett projekt kring kris och katastrofinsatser som handlar om att sälja skogsråvarubaserade produkter till FN. Men det är bara i uppstarten än så länge.

Vilken roll har Paper Province haft för er?

– De har hjälpt oss att skapa kontakter med olika experter. Det är en styrka att kunna påvisa att vi sitter i ett område med världsledande kompetens kring biobaserade råvaror.

Mundati

Mundati-gänget som står bakom det framgångsrika toalettsystemet Sandati.