Inspelat webbinarium om nationellt träbyggande

29 september anordnade LFM30 och Träbyggnadskansliet ett webbinarium om att bygga småhus, flerbostadshus och lokaler med trästomme. Fokus både på byggnader och anläggning (samhälls-, kontors- och affärsbyggnader), inom ramen för LFM30.

Temat för LFM30:s och Träbyggnadskansliets nationella seminarium är ”Att våga börja bygga i KL- och limträstomme”.  Ta det av erfarenheter från lokala testbäddar i Malmöområdet. Innehållet är främst relevant för byggherrar, byggentreprenörer, beslutsfattare, konsulter samt experter inkluderat finansiella aktörer, akademi och det offentliga.

Se det inspelade webbinariet här: