Innovativa studenter tävlade i nytänkande

Kreativiteten flödade när projektet Klimatsmart innovation anordnade innovationsrace. Tio studenter presenterade lösningar på hur biobaserade sängkläder skulle kunna användas i sjukvårdens sängar. “Strålande insatser. Imponerande och nytänkande”, tyckte juryn.

Tre lag med sammanlagt tio studenter som läser till civilingenjör (industriell ekonomi och ekonomi & miljö) på Karlstads universitet deltog i Paper Province Innovation race. Uppgiften var att hitta på kluriga lösningar för att få ut miljövänliga lakan i sjukvården.

Vårt medlemsföretag Cellcomb i Säffle tillverkar engångslakan i ett biologiskt nedbrytbart material. Utmaningen var att förbättra sängkläderna, exempelvis göra dem starkare, tjockare och lyxigare, för att öka företagets försäljning inom sjukvården och öka möjligheterna att söka nya marknader.

Studenterna fick en vecka på sig att arbeta med uppgiften. Erik Dahlen, konsult på Paper Province, coachade under tävlingstiden medan Peter Edberg, projektledare på Paper Province, fungerade som tävlingssamordnare.

Samarbete

Det första laget som presenterade sin idé för juryn hade hittat ett komplement till Cellcombs material – ett biobaserat material som tillverkas av ett företag i Stockholm. Det handlar om ett bindemedel som skulle kunna sprayas eller strykas på lakanen för att åstadkomma mjukare och mer hållfasta lakan.

– Vår lösning är kostnadseffektiv och skulle göra Cellcomb till marknadsledande inom sjukvården, menade laget som bestod av Janne Kaukojärvi, Marcus Karlsson och Simon Karlsson.

Ny bäddteknik

Det andra laget riktade in sig på bäddtekniken. I Jens Plates, Sam Selmans och Björn Perssons innovation förändras inte Cellcombs befintliga material. Istället tittade de på en lösning som anpassar bäddningsförutsättningarna till materialet. Med deras teknik förkortas tiden som sjuksköterskor och undersköterskor lägger på att bädda sängar.

– Det går snabbt att bädda och lakanen blir dessutom helt sträckta tack vare rullarna. En annan fördel är att materialbesparingen blir stor.

Fickor på lakanen

Det sista laget på scenen hade intervjuat sjuksköterskor om problemen med slitage och arbetsmiljö. Svaren vittnade om problem med veck på lakanen vilket ökar slitaget och är tidskrävande att rätta till.

Ett annat problem är att patienternas kudde ofta hamnar fel och ibland ramlar ner på golvet.

– Vår lösning minskar slitaget och sjuksköterskornas arbetsbelastning och ökar mervärdet för sjukvården, menade gruppen bestående av Lucas Lundin, Marcus Schmidt, Simon Broomé och Anton Renström

Med hjälp av en ficka som limmas fast på lakanen kan kudden hållas på plats. När det gäller vecken i underlakanet är lösningen densamma – en ficka i båda ändarna av lakanen limmas fast, madrassen stoppas in i fickorna och tack vare det hålls lakanet alltid sträckt.

– Med vår lösning går det åt mindre material eftersom bredden på lakanen kan minskas. Det är bra både ekonomiskt, socialt och ur miljösynpunkt.

Fyra kriterier

Det var ingen lätt uppgift för juryn att besluta om en vinnare. De poängterade gång på gång att alla förslagen var mycket bra. Vid sin bedömning utgick de från fyra kriterier; innovationens höjd, det vill säga nytänkandet, möjligheten att kommersialisera produkten, miljöaspekten och den skriftliga och muntliga presentationen.

Efter en lång överläggning utsågs en vinnare. Avgörande blev den sista punkten bland kriterierna – möjligheten att kommersialisera.

Kommersialiserbar idé

Det första laget – som hade hittat en samarbetspartner som också sysslar med miljövänliga material var det som låg närmast till att kunna kommersialiseras och produceras utan alltför stora ansträngningar för Cellcomb. Och Henric Nedéus, vd på Cellcomb, gillade möjligheten att bygga vidare på det de redan har och skapa en ny produkt genom en annan redan fungerande innovation.

Det vinnande laget kommer eventuellt ges möjlighet att arbeta vidare och utveckla sin idé hos Cellcomb. Tillsammans med företaget kommer de dessutom att åka på studieresa – när och vart meddelas senare.

Jyrun bestod av Henric Nedéus, vd på Cellcomb, Marcus Elmer, innovationsrådgivare på Paper Province, Melinda From, konsult på Paper Provinse och Britt Lööv, verksamhetsledare på inkubatorn Inova.

Studenter, jury och arrangörer samlade.

Vinnarna i innovationstävlingen.

Jyryn i arbete.