Innovativa, smarta och uppkopplade fabriker

Är du intresserad av FoU-samarbete med schweiziska partners? Inom ramen för samarbetet Swiss-Swedish Innovation Initiative, SWII, erbjuder VINNOVA intresserade företag och forskningsinstitutioner att delta i kontaktskapande Innovative Smart Factories Networking Conference den 23 september i Schweiz. 
Konferensen riktar sig till FoU-intensiva multinationella företag, små och medelstora företag och den akademiska världen (i Sverige och Schweiz) med målet att lansera gemensamma marknadsorienterade FoU-projekt.
Dessa genomförs och finansieras i första hand genom Sveriges och Schweiz deltagande i EUREKA, det europeiska nätverket av stater för främjande av industriellt inriktad teknisk FoU. VINNOVA och SERI är svensk respektive schweizisk ansvarig myndighet för ländernas EUREKA-arbete.
Prioriterade tematiska områden för konferensen är:
• Digitala och verkliga fabriker
• Flexibla energisystem
• Flexibla lösningar för distribuerad produktion
• Transparent kommunikation
• Människan i produktion
För små och medelstora företag (SMF) har VINNOVA möjlighet att bevilja ett deltagarbidrag om 7 500 kr. Läs mer om hur man ansöker om bidrag på VINNOVAs hemsida.

När Onsdagen den 23 september 2015
Var Schweiz, ort bestäms senare
Hur Anmälan via swii.org senast den 20 september 2015
Läs mer om konferensen samt hur man anmäler sig på SWIIs hemsida