Kraftsamling för det innovativa Gröna Grums

En film från vår workshop som vi genomförde 26 september 2016.

Workshopen planerades och genomfördes tillsammans med Grums kommun och Billerud Korsnäs. Aktiviteten är en del av strukturfondsprojektet Klimatsmart innovation.

Det övergripande målet med projektet Klimatsmart innovation är att säkerställa en hållbar och långsiktigt regional plattform för innovation och utveckling inom skogsbaserade värdekedjor som en förutsättning för företagens tillväxt och innovationskraft. Vi är övertygade om att många kan bidra med tankar och idéer för att hitta nya möjligheter att skapa tillväxt och attraktionskraft i Grums kommun och i Värmland som helhet. Men för att ta vara på den potential som finns måste vi kraftsamla och framför allt samverka.
Medverkan av ett brett spektra av olika intressenter är viktig för att ta tillvara olika perspektiv och erfarenheter för att komma fram till hur vi kan använda skogens resurser ännu bättre i framtiden. Som ett led i arbetet med att stärka regionens utvecklings- och innovationsförmåga inom bioekonomi bjöd vi in till en idéverkstad. Målsättningen var att få fram innovativa, realiserbara och visionära idéer som vi kan arbeta vidare med.