Innovationstävlingar 2014

Vinnova har just nu en utlysning som finansierar innovationstävlingar. Tävlingarna ska leda till att skapa innovativa tjänster eller produkter och du kan söka max 500.000 kr i medel. Utlysningen stängs den 28 oktober.
Läs mer om denna utlysning här…