Innovationstävling för nya lekytor utan mikroplast

En innovationstävling med målet att hitta hållbara och naturliga alternativ till konstgräs på skol- och förskolegårdar har startat. Det är IVL Svenska Miljöinstitutet som söker innovatörer och erbjuder professionell granskning och exponering mot viktiga beställare.

De senaste åren har användandet av konstgräsmaterial i lekmiljöer ökat. Materialet har många fördelar, bland annat är det slittåligt. Samtidigt leder konstgräsmaterial till ökad mikroplastspridning i miljön och ersättningen av naturytor till minskad biodiversitet.

– Det är viktigt att vi använder plasten där den gör mest nytta och undviker den där vi kan för att minska spridningen av mikroplaster. Att hitta nya lösningar till lekytor är en del i det pusslet, säger Mikael Olshammar, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Finansieras av Naturvårdsverket

Tävlingen arrangeras av IVL Svenska Miljöinstitutet med finansiering från Naturvårdsverket och är öppen för alla som har en innovativ idé som är tillräckligt nära marknadslansering för att kunna utvärderas. Efter anmälan skickas ett tävlingsformulär med frågor ut. Svaren kommer sedan att ligga till grund för en utvärdering som görs av en granskningsgrupp bestående av experter och forskare från olika sakområden. De bästa bidragen går vidare till en jurygrupp som väljer och presenterar de slutgiltiga vinnarna på ett seminarium hos Naturvårdsverket.

Minskade mikroplastutsläpp

– Vi hoppas att innovationstävlingen kan hjälpa nya idéer att komma ut och få genomslag på marknaden. IVL har en god kontakt med marknaden och beställargrupper så exponeringen i tävlingen leder förhoppningsvis både till nya affärer och lösningar som minskar mikroplastutsläppen till miljön, säger Mikael Olshammar.

Mer information

För regler och mer information, besök ivl.se/innovationstavling-mikroplast. Sista anmälningsdag är den 1 december.