Världen behöver fler gröna idéer

Paper Province erbjuder upp till 50 000 kronor för att ta hållbara innovationer från idé till verklighet. Har du en idé som bidrar till hållbar utveckling? Testa den hos oss!

Genom att ta del av expertkompetensen som finns i vårt nätverk kan du spara massor av tid, hitta finansiärer och få hjälp att bära en del av den ekonomiska risken under innovationsprocessen. Bidraget på upp till 50 000 kronor kan du använda för att utveckla en prototyp eller undersöka om din gröna idé är efterfrågad på marknaden.

Fyll i intresseanmälan

 

Hållbar innovation och förnybara resurser

Fokus för projektet ”Gröna idéer” är att hjälpa till att utveckla innovationer som bidrar till omställningen till ett mer klimatsmart samhälle. En grön idé kan vara en ny produkt, en tjänst eller en lösning som uppdaterar något som redan finns. Ett måste för just det här projektet är att din innovation kan användas i de skogliga värdekedjorna och bioekonomin. Därför söker vi idéer som hjälper oss att arbeta smartare och mer resurseffektivt med skogen.

 

Krav och kriterier

Vi som arbetar med projektet har givetvis tystnadsplikt. Vi kommer aldrig att berätta om den för någon annan, om du inte ger ditt uttryckliga godkännande. För att kunna gå vidare i processen ställer vi också vissa krav på dig som söker stöd.

  • Du måste äga din idé
  • Du får inte ha påbörjat kommersialisering
  • Du ska ej ha fått kommersiellt riskkapital
  • Du ska ej ha bildat bolag

 

Om du är student, forskare eller anställd på ett svenskt universitet kan du inte få medel inom ramen för det här projektet. Hör av dig till oss eller det universitetet du tillhör för att matchas med ett projekt som passar!

 

Samarbete med andra kluster

Eftersom projektet genomförs i samarbete med industriklustren Triple Steelix i Bergslagen och Processum i Västernorrland har du tillgång till ett stort antal kompetenser och testmiljöer. Hos Processum finns en omfattande pilotpark för bioraffinaderiutveckling och pilotanläggningar med laboratorier för termokemisk förbehandling, biotekniska processer, termokemiska synteser, hydrotermisk konvertering och för upprening/separation. Dessutom finns möjlighet att göra pilotförsök på alger, viskosspinning, torrefiering och torkning. Triple Steelix samarbetar med flera nationella lärosäten för att utveckla kunskap kring produktion av stål och metaller. De sammanför också olika testmiljöer i ett nätverk för att kunna hjälpa företag utveckla nya produkter av metall.