Tjänsteutveckling

Får ditt företag betalt för alla tjänster? Genom att se över kunderbjudandet kan de flesta stärka företagets konkurrenskraft och intjäningsförmåga.

Många företag besitter unik kunskap och erfarenhet som de ger bort gratis till sina kunder. De inser inte att den kan paketeras till en tjänst som går att ta betalt för. Genom att se över kundens efterfrågan och vad den faktiskt får kan man identifiera nya tjänster eller utveckla befintliga.

Vi har kunskap och kontakter som kan hjälpa ditt företag att stärka konkurrenskraften och intjäningsförmågan genom tjänsteutveckling. Vi erbjuder rådgivning och utbildningar till små- och medelstora företag som vill utveckla sin verksamhet med fokus på tjänster för att bättre stå emot global konkurrens.

Image

Per Myhrén

Projektledare och medlemsansvarig

+46 (0)70 214 08 36

per.myhren@paperprovince.com