Lignocity

En världsunik plattform inom miljöteknik för att överbrygga forskning och kommersialisering av hållbara processer och produkter, med specifikt fokus på lignin från skogen som råvara.

Hos LignoCity ligger fokus på naturämnet lignin som råvara. Här kan företag utveckla och skala upp teknik som förädlar lignin till nya klimatvänliga bränslen, kemikalier och material.

LignoCity ligger intill papper- och massabruket Nordic Paper i Bäckhammar som förser anläggningen med råmaterial.

Testbädder har teknik för att separera lignin och kunskap för att förädla det genom olika processer. Anläggningen etablerades redan 2006 av Innventia för att demonstrera LignoBoost-processen som ägs av Valmet. Idag är testbädden en del av projektet Lignocity 2.0 och används för att utveckla ligninets möjligheter och ge företag, universitet, innovatörer med flera, möjlighet att utforska lignin.

Industrigolv och kompetens

Anläggningen bemannas av personal som kan hjälpa till med utvecklingen av ligninprodukter. Dessutom finns teknisk utrustning i form av en komplett industrimiljö till ditt förfogande. Genom testbädden och dess kontaktnät finns här en världsunik möjlighet till utveckling av miljövänliga produkter av lignin.

Har du en idé du vill undersöka eller produkt att utveckla baserad på lignin? Då ska du kontakta Lignocity.

Web: Lignocity.se
Telefon: 076 876 70 98
E-post: robert.gustavsson@ri.se

Välkommen till LignoCity from Paper Province on Vimeo.