Karlstads universitet: PRO2BE

Forskningsmiljön vid Karlstads universitet som fokuserar på omvandling till en bioekonomi baserad på hållbara och miljövänliga förnybara resurser och på utvecklingen av skogsindustrin.

Pro2Be och The Biomass Processing Factory på Karlstads universitet är en testbädd som kan användas för forskning, utveckling, innovation och undervisning om processer för behandling av biomassa.

Här kan genomföras projekt från produktion av en pellet upp till fullskalig produktion, från gram till 300 kg/h), med möjligheten att mäta och analysera processen från råmaterial till lagrade pellets. Olika typer av biomaterial kan färdigställas till önskad fuktighetsgrad och partikelstorlek.

Web: kau.se/pro2be
Telefon: 054-700 1247
E-post: jonas.berghel@kau.se