Dalarna Science Park

En innovationsarena och inkubator som stödjer utveckling av människor och företag med tillväxtambitioner.

Dalarna Science Park i Borlänge vill bidra till högkvalitativ näringslivsutveckling till nytta för företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga. Välutvecklade processer erbjuds till såväl nya entreprenörer som etablerade företag.

Här finns kontorsmiljöer, samverkansytor och kreativa miljöer för den som vill få sin idé att flyga.

Dalarna Science Park har arbetat med innovation och entreprenörskap sedan 1987, vilket har gett en långsiktig och brett förankrad regional plattform. Bred erfarenhet och kompetens ryms i den egna organisationer samt genom ett gediget nätverk av kvalificerade resurser och företagskontakter.

Dalarna Sceince Park är en av nyckelaktörerna i projektet Bioinno.

Web: dalarnasciencepark.se
Telefon: 0243-734 00
E-post: reception@dalarnasciencepark.se