Testbäddar

Att nyttja en test- och demonstrationsmiljö, så kallad testbädd, kan vara ett effektivt sätt att ta din skogsbaserade innovation till nästa nivå. Paper Province har kontakt med drygt 30 olika testmiljöer i Sverige och Norge och kan hjälpa till att koppla ihop dig med lämplig testbädd.

Testbädd är en miljö där du kan testa nya idéer praktiskt redan under utvecklingsfasen. Till exempel för att prova och demonstrera nya processer och lösningar eller tillverka prototyper. Det gör testbäddarna till viktiga bryggor mellan forskning och kommersialisering. Kort och gott en bra möjlighet att förädla dagens idéer till morgondagens hållbara produkter och skala upp innovationstakten.

Paper Province är med och stöttar och utvecklar testmiljöer som The Wood Region i Sysslebäck, Lignocity 2.0 och Fossilfria Laminat, FFLAM, med anläggningar i Säffle, Sunne och Stockholm. Genom vårt deltagande i Interregprojektet The Bioeconomy Region har vi också kontakt med drygt 30 testbäddar i mellersta Sverige och Norge, med koppling till den skogliga bioekonomin.

Vill du testa din bioinnovation på en testbädd? Hör av dig till oss så hjälper dig och din idé att hitta rätt väg framåt.

Paper Province har kontakt med över 30 testbäddar inom bland annat inom förpackningar, papper och massa, ligninförädling, energi, träbyggnation, design, print med mera.