Testa din gröna idé – vi betalar

Har du en bioekonomisk innovationsidé du vill testa? Då har du säkert insett att det kostar en del pengar att ta fram en prototyp, eller göra en marknadsundersökning för att ta reda på ifall idén ens är möjlig. Den kostnaden kan vi hjälpa dig betala, upp till 50.000 kronor. Förutsatt att din idé bidrar till en hållbar utveckling.

Fyll i formuläret här så hjälper vi dig

Snabbare innovationsprocess

Det tar tid att innovera. Innovatörer världen över lägger pannan i djupa veck för att försöka klura ut ifall det är värt risken att investera i sin nästa idé, vilket gör att innovation tar onödigt lång tid. Därför vill vi hjälpa kreativa idébärare att snabba upp innovationsprocessen rejält. Du kan få hjälp att utveckla din idé och vi kan bära en del av den ekonomiska risken.

Tystnadplikt

Givetvis har vi tystnadsplikt. Vi kommer aldrig stjäla din idé, eller berätta om den för någon annan, såvida inte du ger ditt uttryckliga godkännande i förväg.

Vilken hjälp kan du få?

Paper Province har ett stort nätverk av experter sakkunniga inom så gott som alla delar av de skogliga värdekedjorna. Genom oss kan du också få nyttja pilotmaskiner och testtutrustning som finns inom klustret. Du kan få hjälp att hitta rätt personer och kompetenser och därmed korta din innovationsresa med år. Du kan också få hjälp att hitta ekonomiska bidrag och finansiärer och mycket annat.

Samarbete med andra kluster

Eftersom detta projekt genomförs i samarbete med industriklustren Triple Steelix i Bergslage och Processum i Västernorrland har du tillgång till ett stort antal kompetenser och testmiljöer. Genom Processum får du bland annat tillgång till en omfattande pilotpark för bioraffinaderiutveckling. Här finns pilotanläggningar och laboratorier för termokemisk förbehandling, biotekniska processer, termokemiska synteser, hydrotermisk konvertering och för upprening/separation. Dessutom finns möjlighet att göra pilotförsök på alger, viskosspinning, torrefiering och torkning. Triple Steelix samarbetar med flera nationella lärosäten för att utveckla kunskap kring produktion av stål och metaller. De sammanför också olika testmiljöer i ett nätverk för att kunna hjälpa företag utveckla nya produkter av metall.

Fyll i formuläret här så hjälper vi dig

 

 

KRAV

På dig

• Du måste äga din idé
• Du får inte ha påbörjat kommersialisering
• Du ska ej ha fått kommersiellt riskkapital
• Du ska ej ha bildat bolag

Är du student, forskare eller anställd på ett Svenskt universitet? Då finns andra medel att söka. Detta kan vi hjälpa dig med, men inte inom ramen för detta projektet. Hör av dig till oss eller det universitet du tillhör!

På idén

• Den ska bidra till en hållbar utveckling och skoglig bioekonomi
• Den ska kunna appliceras på de skogliga värdekedjorna
• Den ska innehålla en hypotes om affärsidé eller affärskoncept
• Den ska vara nyskapande och unik

Aktiviteter som täcks av bidraget

• Ta fram underlag som visar att idén möter ett behov
• Validera idéns funktion och prestanda
• Undersöka konkurrenssituationen
• Besöka potentiella kunder och samarbetspartners
• Bedöma marknadspotentialen
• Utveckla en strategi för hantering av immateriella tillgångar
• Aktiviteter som syftar till att initiera samarbeten av olika slag (t ex Matchmaking)

Aktiviteter som bidraget inte täcker

• Patentansökningar
• Aktiviteter av forskningskaraktär
• Lönekostnader till innovatören/uppfinnaren
• Direkt ekonomiskt stöd till enskild innovatör/uppfinnare ges ej

Projektet “Stöd till innovatörer i tidiga skeden” genomförs i samarbete med Triple Steelix och Processum och medfinansieras av Vinnova.